Stalinizm

10.03.2017

70. rocznica akcji "Wisła" bez dotacji MSWiA

Organizacje mniejszości narodowych krytykują decyzję MSWiA, które odmówiło przyznania dotacji na upamiętnienie 70. rocznicy akcji "Wisła". Według Piotra Tymy, prezesa Związku Ukraińców w Polsce, odmowa przeczy idei polsko-ukraińskiego pojednania.

Jak powiedział PAP Tyma, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały złożone trzy wnioski o dotację na zorganizowanie tegorocznych obchodów akcji "Wisła", w której wyniku ok. 150 tys. osób - głównie Ukraińców i Łemków - zostało zmuszonych do opuszczenia domów. Jeden wniosek pochodzi od Związku Ukraińców w Polsce, dwa od organizacji Łemków.

"Podobnie jak pięć i dziesięć lat temu liczyliśmy na wsparcie naszych grantów kwotą 50-60 tys. złotych. Wszystkie zostały odrzucone przez ministerstwo, na zasadzie +nie bo nie+. A przecież nie chodzi tu o biadolenie Ukraińców, jacy to Polacy źli, ale o upamiętnienie prawdy historycznej. Zdarzenia (akcji "Wisła" - PAP) negatywnie ocenionego zarówno przez Senat RP, jak i śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - podkreślił Tyma.

Jak zapewnia Tyma, projekty zgłaszane przez Ukraińców i Łemków nie zawierały jakichkolwiek elementów mogących wzbudzać kontrowersje. "Łemkowie chcieli zrobić wystawę fotograficzną i zorganizować działania kulturalne. My, oprócz tradycyjnego upamiętnienia ofiar mszą i kwiatami na pomnikach, planowaliśmy organizację kongresu z udziałem ekspertów i przedstawicieli ofiar wysiedlenia. Chcemy, by kongres był okazją do dyskusji na temat kondycji środowisk przesiedlonych 70 lat od tamtych zdarzeń. Wcześniej MSWiA nie miało z tym problemów. Teraz upamiętnienie zrobimy, ale dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli, także Polaków" - wyjaśnia Tyma.

Zastrzeżenia do decyzji MSWiA o nieudzieleniu dotacji na upamiętnienie akcji "Wisła" zgłosili przedstawiciele mniejszości narodowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych podczas spotkania pod koniec lutego 2017 roku. Ukraińców poparł współprzewodniczący komisji ze strony mniejszości narodowych Rafał Bartek - lider Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

"Negatywnie oceniliśmy fakt nieprzyznania w 2017 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji na realizację zadań związanych z upamiętnieniem 70. rocznicy akcji +Wisła+, o które wystąpiły organizacje mniejszościowe. Niezrozumiałym jest i budzi niepokój pominięcie przy przyznawaniu dotacji z budżetu państwa na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości projektów przewidujących upowszechnienie wiedzy oraz upamiętnienie dramatycznych wydarzeń, które tak znacząco wpłynęły na losy obywateli RP należących do mniejszości" - uważa Bartek.

W odpowiedzi na pytanie PAP biuro prasowe MSWiA nie odniosło się bezpośrednio do wniosku strony mniejszościowej. Jednocześnie poinformowało, że w budżecie państwa na 2017 r. została przewidziana kwota 16,4 mln zł "na wspieranie działalności w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, która może zostać rozdysponowana poprzez przyznanie dotacji podmiotom realizującym tego typu zadania. Jest to kwota o ok. 900 tys. zł większa niż kwota przeznaczona na te cele w roku 2016". Dla mniejszości ukraińskiej przewidziano 2,1 mln zł, a dla Łemków kolejne 2 mln.

Akcję "Wisła", polegającą na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej i łemkowskiej z terenów południowo-wschodnich na zachód Polski i rozbiciu jednostek Ukraińskiej Powstańczej Armii, komunistyczne władze powojennej Polski rozpoczęły 28 kwietnia 1947 roku. W wyniku operacji ok. 150 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

Marek Szczepanik (PAP)

masz/ karo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL