Okupacja niemiecka

07.11.2016

77. rocznica Sonderaktion Krakau - uroczystości na UJ

Wręczenie medalu "Plus ratio quam vis" Uniwersytetowi Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed salą 56 w Collegium Novum UJ - to jedne z punktów obchodów 77. rocznicy Sonderaktion Krakau, które w poniedziałek zorganizował UJ.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak co roku, odbyły się uroczystości związane z rocznicą przeprowadzonej przez Niemców 6 listopada 1939 r. Sonderaktion Krakau - jednej z najdramatyczniejszych akcji przeciwko polskiej inteligencji, w wyniku której Niemcy aresztowali na UJ i wywieźli do obozów koncentracyjnych 183 profesorów i wykładowców krakowskich uczelni.

Główne obchody rocznicowe odbywają się w Collegium Novum. W tym roku uroczyste przemówienia wygłoszono wyjątkowo w auli budynku, a nie w sali nr 56, w której uczeni zostali aresztowani. Uroczystość UJ zorganizował w auli, ponieważ w tegorocznych obchodach uczestniczyło wyjątkowo dużo osób, zaś korytarz przed wejściem do sali 56 został przygotowany na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

W Collegium Novum władze UJ przekazały medal "Plus ratio quam vis" Uniwersytetowi Ruprechta-Karola w Heidelbergu. Uczelnie współpracują ze sobą od 27 lat.

Prawnik, prof. Jerzy Stelmach w laudacji na cześć uniwersytetu w Heidelbergu zaznaczył, że jest to jedna z najlepszych uczelni w Niemczech oraz że przyznanie medalu "Plus ratio quam vis" (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła") jest tylko jednym z wielu ważnych momentów współpracy pomiędzy ośrodkami.

Uniwersytety współpracują niemal we wszystkich dziedzinach naukowych. „Najważniejsi w naszej współpracy byli i są młodzi ludzie; polscy studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, uczestnicy programów stworzonych i prowadzonych przez uniwersytet w Heidelbergu” – powiedział prof. Stelmach.

Jak ocenił, dzisiaj krakowska uczelnia potrzebuje współpracy z uniwersytetem w Heidelbergu oraz jego życzliwego wsparcia, tak samo jak w 1989 r., gdy w Polsce dokonywały się zmiany ustrojowe.

Medal "Plus ratio quam vis" odebrał w imieniu Uniwersytetu Ruprechta-Karola prorektor tej jednostki prof. Dieter W. Heermann. Podczas przemówienia wyznał, że przyznanie medalu dla uczelni oraz „możliwość stąpania po śladach papieża Jana Pawła II” jest dla uczelni wyróżnieniem, oraz wynagradza „trud poniesiony w przeszłości, a także motywuje do pielęgnowania i intensywnego rozwijania partnerskich stosunków z Uniwersytetem Jagiellońskim również w przyszłości”.

Prof. Heermann podkreślił też, że możliwość uczestnictwa w obchodach 77. rocznicy Sonderaktion Krakau jest dla niego zaszczytem. Jak zaznaczył, fakty sprzed 77 lat świadczą o „skrajnie podłym sposobie myślenia niemieckich władz okupacyjnych, które przeprowadzając tzw. Sonderaktion chciały zniszczyć elitę intelektualną w Polsce, ograbiając w ten sposób naród polski z jego przyszłości”.

Profesor dodał, że medal „Plus ratio quam vis" umacnia niemiecką uczelnię w przekonaniu, że jest zobowiązana do dalszego rozwoju współpracy akademickiej z UJ oraz do obrony wartości europejskich, aby – jak podkreślił prof. Heermann – „już nigdy więcej nie powtórzyło się to straszne zło z roku 1939 i lat bezpośrednio po nim następujących”.

Z kolei rektor uniwersytetu w Heidelbergu Bernhard Eitel tak napisał w liście do społeczności UJ: „Odbieramy to wysokie wyróżnienie jako oznakę więzi łączącej dwa uniwersytety, które po trudnych latach obu naszych krajów otworzyły nowy rozdział. Z odwagą wspólnie przyjęliśmy rolę uniwersytetów jako siły napędowej Europy. W tym duchu pragniemy naszą współpracę wypełniać życiem dla ogólnego dobra”.

Przed uroczystościami w Collegium Novum społeczność akademicka była na cmentarzu Rakowickim, gdzie złożyła kwiaty na grobach profesorów oraz wzięła udział w odsłonięciu odnowionego nagrobka prof. Stanisława Zaremby. Delegacja modliła się też na cmentarzu Salwatorskim. Jak co roku społeczność akademicka złożyła wieniec przed tablicą pamiątkową w koszarach 16. Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki, a także przed tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum oraz przed Dębem Wolności.(PAP)

bko/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL