Polska po 1989 roku

16.12.2016

Ks. Jerzy Stranz otrzyma nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka

Ks. Jerzy Stranz z diecezji poznańskiej został tegorocznym laureatem nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej osobom konsekrowanym, działającym na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Nagrodę przyznaje Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

O przyznaniu nagrody poinformował w przesłanym w piątek PAP komunikacie współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Bogdan Białek. Białek, który jest też prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, przewodniczy kapitule przyznającej wyróżnienie.

Laureat nagrody, ks. Stranz jest dyrektorem Wydawnictwa Świętego Wojciecha w Poznaniu, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist, które jest "dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym".

Duchowny od wielu lat organizuje obchody Dnia Judaizmu w diecezji poznańskiej, które z biegiem czasu przekształciły się w wielodniowe i kilkutygodniowe festiwale, bogate w spotkania, debaty, koncerty i wystawy.

"Ksiądz Stranz należy do wąskiego grona księży katolickich zaangażowanych bezgranicznie w dialog międzyreligijny, w budowę mostów między ludźmi różnych kultur, wyznań i przekonań religijnych, widzących sens w tworzeniu klimatu wzajemnego zrozumienia i zbliżenia, pokonywania uprzedzeń, przełamywania barier zbudowanych często na ignorancji" – podkreślono w komunikacie.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w styczniu w Poznaniu, podczas obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Od 2012 r. nagrodę otrzymali: emerytowany proboszcz parafii w Krasiczynie k. Przemyśla ks. Stanisław Bartmiński, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Sieradzu ks. Marian Bronikowski, pastor kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ks. Janusz Daszuta i duchowny kościoła prawosławnego ks. Henryk Paprocki.

Patron nagrody, ks. Roman Indrzejczyk (1931-2010) był wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, duchownym zaangażowanym w działalność ekumeniczną, słynącym z przyjaznej i otwartej postawy wobec Żydów i ich religii, co nie zawsze znajdowało aprobatę jego kościelnych przełożonych. Jako proboszcz warszawskiej parafii pw. Dzieciątka Jezus, ks. Indrzejczyk bez wahania zaprosił do swojego kościoła na wspólną modlitwę z okazji żydowskiego święta Radość Tory.

Ks. Indrzejczyk od początku kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełnił funkcję jego kapelana. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 r. Jej celem jest dążenie do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. (PAP)

ban/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL