Budowa niepodległego państwa

24.06.2017

PSL: Dariusz Klimczak weźmie udział w przygotowaniu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Wiceszef PSL Dariusz Klimczak. Fot. PAP/L. Szymański Wiceszef PSL Dariusz Klimczak. Fot. PAP/L. Szymański

Wiceszef PSL Dariusz Klimczak będzie reprezentował ludowców w Komitecie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Będę zwracał uwagę na próby upolitycznienia obchodów; będę bronił obiektywizmu - zadeklarował Klimczak.

O decyzji ludowców poinformował na konferencji prasowej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, po Radzie Naczelnej ugrupowania.

Jak mówił, Klimczak "będzie zabiegał o to, żeby te obchody nie były prowadzone tylko przez jedną partię, nie były zdominowane tylko przez jednego bohatera a mianowicie Józefa Piłsudskiego". "Będziemy przypominać rolę Wincentego Witosa, rolę ludowców" - zaznaczył prezes Stronnictwa.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że niezależnie od inicjatywy prezydenta PSL podjął decyzję o rozpoczęciu w tym roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, które - jak mówił - będą realizowane na poziomie gmin, powiatów i województw.

"Jednym z elementów będzie np. rozpalenie 1918 ognisk, żeby uczcić rocznicę niepodległości" - dodał. Finałem obchodów będzie odsłonięcie pomnika Witosa w Kielcach.

Klimczak przekonywał, że ludowcy "poważnie" traktują te obchody. "Będziemy bardzo profesjonalnie przygotowani do prac w komitecie, który organizuje prezydent Andrzej Duda. Zobowiązuje nas do tego nasze dziedzictwo historyczne" - podkreślił.

"Będziemy chcieli zaznaczyć swoją obecność w komitecie" - mówił wiceszef PSL.

Zaznaczył, że ludowcy "mają świadomość" polityki historycznej PiS i prezydenta. "Prezydenta, który kończył ten sam Uniwersytet Jagielloński, co ja. Dzieliło nasze instytuty kilka metrów, ale jeżeli chodzi o poglądy - jesteśmy od siebie kilometry. Ale nie zmienia to faktu, że dla dobra naszej ojczyzny, dla dobra upamiętnienia obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości będziemy pracować razem" - powiedział.

Polityk PSL zadeklarował, że będzie zwracał uwagę na próby upolitycznienia obchodów. "Będę bronił obiektywizmu" - zapewnił Klimczak.

Dariusz Klimczak przekonywał, że ludowcy "poważnie" traktują te obchody. "Będziemy bardzo profesjonalnie przygotowani do prac w komitecie, który organizuje prezydent Andrzej Duda. Zobowiązuje nas do tego nasze dziedzictwo historyczne" - podkreślił. "Będziemy chcieli zaznaczyć swoją obecność w komitecie" - mówił wiceszef PSL.

Ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent podpisał 27 kwietnia. Ustawa zakłada powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, złożonego m.in. z prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu i premiera.

Celem ustawy jest stworzenie ram organizacyjnych, które umożliwią przygotowanie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odbywających się w latach 2017-2021.

Ustawa oddaje przygotowanie i przeprowadzenie Narodowych Obchodów w ręce Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonego z najwyższych władz Rzeczypospolitej, w tym prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera i wskazanych w ustawie członków Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Ustawa zakłada, że w przygotowaniu Narodowych Obchodów powinny brać udział partie polityczne i inne ugrupowania.

Po wyrażeniu zgody przez właściwy organ partii lub ugrupowania, udział w pracach Komitetu wezmą przedstawiciele partii politycznych lub ugrupowań, które tworzą klub parlamentarny albo poselski w Sejmie, oraz tych, które w Sejmie obecnej kadencji nie są reprezentowane, lecz którym przysługuje subwencja z budżetu państwa.

Partie polityczne, które uprawnienie do subwencji otrzymały tworząc koalicję wyborczą, będą miały możliwość wskazania łącznie jednego przedstawiciela na członka Komitetu. Przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań powoływani i odwoływani będą przez prezydenta, po wyrażeniu zgody przez partię lub ugrupowanie.

Trzecią grupę podmiotów biorących udział w pracach Komitetu tworzą przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane będą przez prezydenta.

Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Komitet będzie promował w kraju i za granicą "ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez" Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi itp.

Będzie też wyrażał - na wniosek prezydenta - opinię w sprawach udzielenia patronatu prezydenta nad uroczystościami związanymi z uczczeniem rocznicy. Decyzje Komitetu zapadać będą w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

Obsługę organizacyjną Komitetu sprawować będzie sekretariat Komitetu prowadzony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Za udział w pracach Komitetu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. (PAP)

amt/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL