II Rzeczpospolita

16.09.2017

W Gdańsku otwarto Dom Kresy

Dwór Uphagena przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. 2014 r. Źródło: Google Maps - Street View Dwór Uphagena przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. 2014 r. Źródło: Google Maps - Street View

Dom Kresy czyli miejsce dla wszystkich zainteresowanych tematyką Kresów Wschodnich, z których pochodzi wielu gdańszczan, otwarto w sobotę w mieście. Ośrodek ma popularyzować historię ale też realizować projekty związane ze współczesną kulturą.

Dom Kresy to przedsięwzięcie pomorskiego oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Na potrzeby realizacji projektu organizacji udało się pozyskać pomieszczenia w należącym do samorządu, zabytkowym Dworze Uphagena (dawnym Pałacu Ślubów) przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku.

W sobotę w Dworku zorganizowano szereg wydarzeń inaugurujących działalność Domu. "To będzie dom otwarty dla wszystkich, którym dawne Kresy są bliskie. Zarówno dla tych, którzy się tam urodzili, jak i dla ich potomków, ale też dla osób, które chcą pamięć o Kresach, kultywować i współpracować z Polakami mieszkającymi na terenie obecnej Litwy, Ukrainy czy Białorusi" – powiedział PAP Michał Rzepiak, członek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i koordynator projektu Dom Kresy.

Jak wyjaśnił, ośrodek będzie miejscem spotkań, ale też wystaw, koncertów, promocji książek, pokazów filmów i innych wydarzeń kulturalnych.

Goście sobotniego otwarcia ośrodka mogli np. obejrzeć wystawę "Wilno – miasto miłosierdzia" prezentującą zdjęcia i dokumenty dotyczące m.in. kultu Matki Boskiej Ostrobramskiej i obrazu Jezusa Miłosiernego, posłuchać koncertu i kilku wykładów oraz spróbować kresowych potraw.

Po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich wysiedlono blisko dwa miliony polskich obywateli. Duża część z nich trafiła do miast, które przed wojną lub w jej trakcie znajdowały się w granicach III Rzeszy. Jednym z takich miast był Gdańsk. "Zakłada się, że około jednej trzeciej osób, które zasiedliły Pomorze po 1945 roku, pochodziło z terenów dawnych Kresów" – powiedział PAP Michał Rzepiak.

Rzepiak wyjaśnił w rozmowie z PAP, że Dom otwarty jest na współpracę z działającymi na terenie Polski, w tym na Pomorzu, organizacjami skupiającymi kresowiaków. Poinformował, że w regionie obecne są mniej lub bardziej formalne grupy, w tym stowarzyszenia skupiające m.in. przyjaciół i miłośników Wilna, Grodna, Lwowa, Lidy, Ponar, Wołkowysk, Polesia czy Podola.

Po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich wysiedlono blisko dwa miliony polskich obywateli. Duża część z nich trafiła do miast, które przed wojną lub w jej trakcie znajdowały się w granicach III Rzeszy. Jednym z takich miast był Gdańsk. "Zakłada się, że około jednej trzeciej osób, które zasiedliły Pomorze po 1945 roku, pochodziło z terenów dawnych Kresów" – powiedział PAP Rzepiak.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" powstało w 1990 roku z inicjatywy ówczesnego marszałka Senatu prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który do 2008 roku pełnił też funkcję prezesa organizacji. Wśród zadań, jakie realizuje "Wspólnota Polska" znajdują się m.in. "inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu".

Cele te organizacja realizuje m.in. wspierając i prowadząc nauczanie języka polskiego oraz podtrzymując jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą, upowszechniając w środowiskach polonijnych wiedzę o polskiej kulturze, gospodarce, polityce i innych szczegółach dotyczących współczesnego życia kraju, a także pogłębiając w Polsce wiedzę o Polonii i emigracji.

Anna Kisicka (PAP)

aks/ js/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL