Polska po 1989 roku

30.03.2016 aktualizacja 14.07.2016

Znamy wyniki 8. edycji konkursu "Patriotyzm Jutra"

Program „Patriotyzm Jutra”. Źródło: Muzeum Historii Polski Program „Patriotyzm Jutra”. Źródło: Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie "Patriotyzm Jutra", programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. W tym roku dofinansowane będą 159 projekty dotacjami w wysokości od 5 tys. zł do 58 tys. zł.

Tegoroczna edycja z wielu względów była wyjątkowa. Przede wszystkim budżet konkursu wzrósł o 100 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 4 mln zł. Z 930 do 1500 wzrosła też liczba instytucji, które wnioskowały o dotację.

Zespół Sterujący zdecydował się na dofinansowanie realizacji 159 projektów. Dotacjami w wysokości od 5 000 do 58 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wyniki tegorocznego konkursu -  listy projektów dofinansowanych, projektów niedofinansowanych i odrzuconych z powodów błędów formalnych można znaleźć na stronie Muzeum Historii Polski.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL