Kultura i sztuka po 1989 roku

19.05.2017

Blisko 3 mln euro na wspieranie dziedzictwa polsko-słowackiego pogranicza

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał w piątek w Rzeszowie umowy dla czterech projektów w ramach Programu Transgranicznego Interreg Polska-Słowacja. Wartość dofinansowania wyniesie 3 mln euro. Projekty będą zrealizowane do końca października 2018 r.

Wśród projektów, dla których w piątek podpisano umowy, są: odtworzenie szlaku z okresu monarchii austro-węgierskiej między Stropkovem a Rzeszowem, digitalizacja 3D cennych zabytków, stworzenie kolejnych tras pieszo-rowerowych oraz odrestaurowanie zabytkowych obiektów.

"Te cztery projekty dowodzą, że programy transgraniczne mają szczególne znaczenie, gdyż łączą sąsiadujące ze sobą społeczności lokalne. Dzięki nim, zawiązywane są naprawdę trwałe partnerstwa, budowana jest transgraniczna więź sąsiedzka oraz rozwiązywane są wspólne problemy po obu stronach granicy" – zaznaczył Hamryszczak.

Dofinasowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Zawierane umowy są kontynuacją procesu kontraktacji projektów w obszarze ochrony oraz rozwoju kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa pogranicza" – powiedział Hamryszczak.

Przypomniał, że na terenie objętym programem znajduje się 11,5 tys. obiektów dziedzictwa kulturowego chronionych administracyjnie, w tym 23 spośród 35 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z kolei położone tutaj parki narodowe i krajobrazowe stanowią jedną czwartą powierzchni pogranicza polsko-słowackiego. "Dlatego to właśnie na ten cel przeznaczono ponad 77 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli ponad połowę budżetu programu Polska-Słowacja" – dodał wiceminister.

W latach 2014-20 na programy transgraniczne z udziałem Polski zaplanowano 820 mln euro; na współpracę polsko-słowacką 150 mln euro.(PAP)

kyc/ son/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL