Kultura i sztuka po 1989 roku

07.12.2016

Obradowała Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP

Troska o zabytki kościelne i dialog z ludźmi kultury to najważniejsze zadania, jakie stawia przed sobą w nowej kadencji Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski. W środę obradowała ona w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Jak poinformował PAP rzecznik warszawskiej kurii metropolitalnej ks. Przemysław Śliwiński, było to pierwsze posiedzenie tego gremium pod przewodnictwem nowego przewodniczącego - Michała Janochy, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, który jest z wykształcenia historykiem sztuki. Do 2010 r. był związany z UKSW, a obecnie z Wydziałem Artes Liberale Uniwersytetu Warszawskiego.

W przekazanej przez ks. Śliwińskiego informacji podkreślono też, że w dyskusji poruszono problem obecności Kościoła "w środowisku religijnej obojętności" oraz potrzebę dialogu z ludźmi kultury. Zdaniem krajowego duszpasterza środowisk twórczych ks. Grzegorza Michalczyka, po 1989 r. drogi Kościoła i twórców rozeszły się. "O ile w latach 80. Kościół stwarzał przestrzeń dla ludzi kultury, obecnie takiej przestrzeni, zwłaszcza dla ludzi poszukujących, brakuje. Moralizujący i piętnujący język, jakim posługują się niektórzy katolicy, nie sprzyja dialogowi Kościoła z ludźmi kultury – uważa ks. Michalczyk.

Zdaniem filozofa i poety ks. prof. Jana Sochonia, "należy robić wszystko, co możliwe, by dzieła tworzone przez chrześcijan, mogły docierać do szerokiego społeczeństwa a nie pozostawały w +getcie+ W dyskusji podkreślano też, że "Kościół winien być przestrzenią, by pokazywać piękno, a nie kicz".

Ks. Śliwiński w przekazanej PAP informacji podkreślił, że bp Janocha zwrócił uwagę, iż "Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego jest z jednej strony radą przy Konferencji Episkopatu Polski, a więc ma służyć radą biskupom. Z drugiej strony – ma być głosem biskupów wobec społeczeństwa, artystów i twórców, a także prowadzić dialog z ministerstwem kultury oraz różnymi instytucjami".

"Nasze spotkanie wpisuje się w wieloletnie działania rady. W jej ramach najbardziej ukonstytuowana jest działalność muzealników i diecezjalnych konserwatorów zabytków, natomiast zmierzamy też do powołania osobnej sekcji ds. kultury – twórców, animatorów i badaczy kultury" – podkreślił po spotkaniu bp Janocha.

Nowy przewodniczący Rady zapewnił też, że kontynuowane będą zaawansowane już prace nad powołaniem ogólnopolskiego stowarzyszenia muzeów kościelnych.

Ks. Śliwiński podkreślił, że podczas dyskusji konsultorzy Rady wskazali na potrzebę wypracowania nowych norm Episkopatu dotyczących postępowania w sprawach konserwatorskich i ochrony sztuki sakralnej. Dotychczasowa instrukcja Episkopatu regulująca te kwestie pochodzi z 1973 r., a przez ten czas wiele diecezji wypracowało własne normy na synodach diecezjalnych.

Dodał, że konsultorzy Rady zasygnalizowali również potrzebę lepszego kształcenia kleryków i księży w zakresie sztuki kościelnej i konserwacji zabytków.

W skład kierowanej przez bp. Janochę Rady wchodzą trzej biskupi-członkowie: greckokatolicki biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak oraz dwaj biskupi pomocniczy: bp Adam Wodarczyk z Katowic i bp Grzegorz Ryś z Krakowa, a także dziesięciu konsultorów – w tym m.in. dyrektorzy muzeów diecezjalnych w Warszawie, Sandomierzu, Pelplinie, Przemyślu i Opolu. Sekretarzem rady jest s. Natanaela Błażejczyk CSSF. (PAP)

skz/ wkt/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL