Polska po 1989 roku

12.01.2017

Powstał zespół ds. przygotowania 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Przewodnicząca zespołu ds. przygotowania 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie, wiceminister kultury Magdalena Gawin. Fot. PAP/T. Gzell Przewodnicząca zespołu ds. przygotowania 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie, wiceminister kultury Magdalena Gawin. Fot. PAP/T. Gzell

Powstał międzyresortowy zespół ds. przygotowania 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie - poinformowało w czwartek PAP MKiDN. Przewodniczącą zespołu została wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr hab. Magdalena Gawin.

"Na podstawie zarządzenia nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. utworzony został Międzyresortowy Zespół do spraw przygotowania 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie w 2017 r." - napisano w komunikacie MKiDN.

Przewodniczącą zespołu została podsekretarz stanu w MKiDN dr hab. Magdalena Gawin.

Pierwsze, inauguracyjne posiedzenie zespołu planowane jest na 18 stycznia. Zadania związane z organizacją sesji zostały powierzone Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.

Do zadań zespołu należy: koordynacja działań organów administracji rządowej, w tym ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, w celu organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa podczas sesji Komitetu; opiniowanie planu działań zmierzających do przygotowania sesji; koordynacja współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa; nawiązanie i utrzymywanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z organami państw, które w latach ubiegłych były organizatorami posiedzeń Komitetu Światowego Dziedzictwa; monitorowanie postępu przygotowań oraz dokonywanie okresowej oceny stanu przygotowań.

Główne zadania Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych, które powinny być chronione i wpisywanie ich na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z Listy oraz ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Światowego Dziedzictwa.

W skład zespołu oprócz przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, będą wchodziły, osoby - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczone przez ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, środowiska oraz sportu i turystyki. Członkami zespołu będą także: komendant główny policji, komendant główny państwowej straży pożarnej, komendant główny straży granicznej, szef agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, sekretarz generalny polskiego komitetu ds. UNESCO, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojewoda małopolski.

Decyzję o tym, że 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie, podjęto podczas 40. sesji w Stambule.

Według sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomira Ratajskiego podczas krakowskiej sesji, która odbędzie się w lipcu 2017 r., może być rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych. Byłby to 15. polski obiekt umieszczony na tej liście.

"Wniosek jest już złożony i czekamy tylko na decyzję komitetu - nigdy do końca nie wiadomo, ale wniosek ma duże szanse, bo jest dobrze oceniony" - zaznaczył Ratajski.

Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 członków i spotyka się przynajmniej raz w roku. Kadencja członków trwa sześć lat. Główne zadania Komitetu to m.in. określenie dóbr kulturowych i przyrodniczych, które powinny być chronione i wpisywanie ich na Listę Światowego Dziedzictwa, ocena stanu ich zachowania, decydowanie o usunięciu z Listy oraz ustalanie najbardziej efektywnego wykorzystania środków z Funduszu Światowego Dziedzictwa.

Konwencja w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego została przyjęta przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Polska ratyfikowała dokument jako jedno z pierwszych państw w 1976 r. Obecnie sygnatariuszami Konwencji są 194 państwa. Jest to umowa międzynarodowa o globalnym zasięgu i jednocześnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych inicjatyw UNESCO.

Dotychczas Polska jako Państwo-Strona Konwencji zasiadała w Komitecie tylko raz; była to skrócona kadencja 1976-78. Obecna obejmuje lata 2013-17.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywają się od 1977 r. w różnych miastach świata. W ostatnich latach odbywały się w Sewilli, Paryżu, Petersburgu i Bonn. W 2016 roku gospodarzem był Stambuł. W 2017 r. około 1 tys. delegatów ze 190 krajów będzie obradować w jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie – Centrum Kongresowym ICE Kraków. (PAP)

ksi/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL