Polska po 1989 roku

31.05.2017

Trzy tony publikacji IPN dla polskich szkół na Litwie ruszają 2 czerwca do Wilna

02.06.2017 IPN IPN

Trzy samochody pełne książek i albumów ruszają w piątek o 11.00 z Warszawy do Wilna. Wszystkie polskie szkoły na Litwie i m.in. polskie biblioteki dostaną wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej.

 
Na Litwę wysłane zostaną między innymi „Biuletyny IPN”, album „Ku Ostrej Bramie” autorstwa Pawła Rokickiego oraz seria „Patroni naszych ulic”. Z inicjatywą zorganizowania takiego transportu książek wystąpił prezes IPN Jarosław Szarek po rozmowie z polskim ambasadorem w Wilnie Jarosławem Czubińskim.

Wśród wydawnictw, które Instytut wysyła do Polaków mieszkających na Litwie, jest również najnowsza publikacja Instytutu o Żołnierzach Wyklętych pod red. Kazimierza Krajewskiego i Tomasza Łabuszewskiego – „Wyklęci 1944–1963”.

Instytut wysyła także publikację „Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945”, której promocja – z udziałem prezesa IPN – odbyła się już w Wilnie i Kownie. To wspólna praca historyków Instytutu oraz Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, a także Litewskiego Archiwum Akt Specjalnych.

Dwujęzyczna publikacja zawiera 76 dokumentów NKGB-NKWD, dotyczących zwalczania podziemia polskiego i litewskiego (przetłumaczonych z jęz. rosyjskiego na jęz. litewski i polski), w aneksie znajduje się 10 dokumentów wytworzonych przez podziemie polskie i litewskie oraz meldunki, sprawozdania, depesze, notatki, protokoły, korespondencja urzędowa i inne dokumenty dotyczące sowieckich działań wobec polskiego i litewskiego podziemia w okresie 1944–1945. To pierwsza wspólna publikacja polskich i litewskich historyków.

Transport polskich książek na Litwę to pierwsza tego typu akcja IPN, skierowana do Polaków mieszkających na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Władze Instytutu zapewniają, że na pewno nie ostatnia. IPN stara się bowiem docierać nie tylko do rodaków mieszkających nad Wisłą, ale do wszystkich, którzy do polskości się przyznają i interesują się naszą kulturą i historią. Instytut już rozważa też transport polskich materiałów edukacyjnych na Ukrainę.

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL