Auschwitz

14.03.2016 aktualizacja 18.07.2016

Budowa siedziby Centrum Edukacji o Auschwitz może ruszyć jeszcze w tym roku

Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Fot. PAP/J. Bednarczyk Teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Fot. PAP/J. Bednarczyk

Jeszcze w tym roku rozpocznie się adaptacja budynku na potrzeby siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Muzeum Auschwitz, o ile projekt otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich – podało w poniedziałek Muzeum.

Placówka będzie zabiegała o dofinansowanie z funduszy przeznaczonych na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Resort kultury poinformował w poniedziałek PAP, że Muzeum powinno złożyć wniosek do końca marca.

Jak podkreślił Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz, w przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu może rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński, w czasie wizyty w Muzeum 8 marca br., powiedział, że w tej chwili nie można przesądzać, jakie będą ostateczne rezultaty rozdziału funduszy. Zapewniał jednak „o swojej daleko idącej przychylności dla projektu i o zrozumieniu dla jego wagi i strategiczności”. Prof. Gliński, który w Oświęcimiu wręczył nominacje członkom nowej rady Centrum, wyraził także nadzieję, że swoją kadencję zakończą już w nowej siedzibie. Adaptacja budynku na jej potrzeby miałaby potrwać trzy lata.

Centrum ma powstać w budynku tzw. Starego Teatru, stojącego tuż za murami byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, w pobliżu bloku 11. Już w 2014 r. resort kultury zadecydował, że jego adaptacja zostanie sfinansowana z pieniędzy UE. Koszt szacowany jest na ok. 26 mln zł.

Siedziba umożliwi rozwinięcie działalności Centrum. Dyrektor Muzeum Piotr Cywiński wielokrotnie zwracał uwagę, że jest to niezwykle ważne w dobie, gdy podstawowa prawda o Auschwitz bywa wypaczana. „Polska nie powinna zaniedbywać wyposażenia siebie we właściwe narzędzia edukacji, aby się temu przeciwstawić” – mówił wiosną 2014 r. Cywiński.

Sprawa siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, powołanego w 2005 r. podczas uroczystości 60. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu, od lat nie mogła znaleźć rozwiązania. Początkowo prace uniemożliwiał brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół Miejsca Pamięci. W 2009 r. dzięki zabiegom Muzeum inwestycja uzyskała status celu publicznego, co umożliwiło adaptację, ale wtedy zabrakło pieniędzy.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska wielokrotnie apelowała do polskiego rządu, by wsparł finansowo projekt. Pojawił się wprawdzie darczyńca, który był gotów sfinansować 75 proc. kosztów inwestycji, ale wówczas pojawiły się kłopoty z interpretacją regulacji ustawowych dotyczących spraw własnościowych. Ich rozstrzygnięcie zajęło rok. Choć budynek trafił ostatecznie w ręce Muzeum, to przedłużająca się procedura zniechęciła ofiarodawcę, który się wycofał.

Obecnie Muzeum jest przygotowane, by w każdej chwili rozpocząć prace. Dysponuje wszystkimi projektami. Brakuje tylko pieniędzy.

Budynek tzw. Starego Teatru podczas II wojny światowej służył Niemcom jako magazyn. Składowali w nim m.in. zapasy cyklonu B, przy pomocy którego mordowali ludzi w komorach gazowych Auschwitz II-Birkenau.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska powstała w 2000 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym premiera w sprawach ochrony i zagospodarowania terenów byłego obozu Auschwitz oraz innych miejsc zagłady i byłych obozów koncentracyjnych, leżących w granicach Polski.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała też sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 1947 r. powstało Muzeum, które obejmuje byłe obozy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. (PAP)

szf/ gma/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL