Kultura i sztuka po 1989 roku

01.02.2016 aktualizacja 18.07.2016

Do 8 lutego do g. 12 można składać wnioski do 8. edycji programu Patriotyzm Jutra

Ruszyła VIII edycja programu Patriotyzm Jutra Ruszyła VIII edycja programu Patriotyzm Jutra

Organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całego kraju mogą wziąć udział w VIII edycji programu "Patriotyzm Jutra", którą ogłosiło Muzeum Historii Polski. Finansujący go resort kultury przeznaczy w 2016 r. na promocję polskich dziejów 4 mln zł. Wnioski do programu można składać do 8 lutego do godz. 12 pod adresem https://formularze.patriotyzmjutra.pl/.

W programie od 2009 r. realizowanym przez muzeum ze środków Ministerstwa Kultury rozdysponowano już ok. 12 mln zł. Jego celem jest wspieranie grantami organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury takich jak stowarzyszenia, fundacje, muzea, biblioteki czy domy kultury realizujących projekty wspierające animację działań historycznych.

"Czyli służących popularyzowaniu i odkrywaniu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspierających inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnych dziejów, kultury i dziedzictwa" - powiedziała PAP koordynatorka programu Agata Idzikowska z Muzeum Historii Polski.

Organizatorom zależy, by działania związane z promocją historii były przeprowadzane w sposób świeży, angażujący i niebanalny. "Zakres tematyczny programu jest w zasadzie nieograniczony. Zależy nam, by ukazywać historię w możliwie szerokim wymiarze pokazując zarówno perspektywę ogólnopolską, jak i lokalną. Prezentując najbardziej znaczące wątki, wydarzenia i postacie, ale także te mniej znane czy trochę zapomniane. Poruszając różne dziedziny nauki, techniki, kultury, historię codzienną czy mikrohistorię" - mówiła Idzikowska.

Agata Idzikowska z Muzeum Historii Polski: Zakres tematyczny programu jest w zasadzie nieograniczony. Zależy nam, by ukazywać historię w możliwie szerokim wymiarze pokazując zarówno perspektywę ogólnopolską, jak i lokalną. Prezentując najbardziej znaczące wątki, wydarzenia i postacie, ale także te mniej znane czy trochę zapomniane. Poruszając różne dziedziny nauki, techniki, kultury, historię codzienną czy mikrohistorię.

Tematów, które można przedstawiać w ramach realizowanych pomysłów jest więc wiele, swoboda dotyczy też form ich realizacji. "Nie przygotowaliśmy katalogu możliwych działań, by nie ograniczać wnioskodawców. Mogą to być zarówno projekty opierające się na tradycyjnych, ale angażujących formach przekazu np. działaniach w terenie, jak i innowacyjne pod względem technologicznym np. w internecie, projekty oparte na organizacji gier, warsztatów, spacerów, konkursów, archiwistyki społecznej, historii mówionej, wystawiennicze czy wydawnicze" - wyliczała koordynatorka.

W ubiegłorocznej edycji programu wpłynęło blisko tysiąc zgłoszeń, dofinansowanie uzyskało 120. "Wybór poruszanych przez nie tematów był bardzo szeroki. Nagrodziliśmy np. projekty związane z upamiętnieniem ubiegłorocznych rocznic m.in. zakończenia II wojny czy Roku Jana Długosza, ale zdecydowana większość projektów dotyczyła historii lokalnej. Dobrym przykładem jest gra +Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota+, w której gracze wcielają się w przedsiębiorców handlowych. Prezentowano też dziedzictwo techniki np. poprzez komputerową wizualizację kolejowej infrastruktury przedwojennego warszawskiego Bródna" - relacjonowała Idzikowska.

Projekty przypominały także np. sylwetkę jedynej kobiety Cichociemnej gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" czy kurierów i przewodników tatrzańskich z czasów II wojny. "Realizowano też inicjatywy przeznaczone dla najmłodszych czy osób z niepełnosprawnościami, warsztaty, przewodniki historyczne po miastach czy słuchowiska radiowe. Wspieramy również działania terenowe i projekty internetowe. Ciekawym przykładem jest tu projekt Bramy Grodzkiej +Wirtualna podróż w czasie+ ukazujący historie majątków ziemskich na Lubelszczyźnie poprzez m.in. fotografie, wywiady z osobami z nimi związanymi i wirtualną mapę tych miejsc" - mówiła koordynatorka.

Wnioski do programu można składać do godz. 12 ósmego lutego. Aby to zrobić należy zalogować się pod adresem https://formularze.patriotyzmjutra.pl/. Ubiegać można się o dotacje od 5 do 70 tys. zł. W tej edycji wprowadzono zmianę dotyczącą konieczności wkładu własnego. Wynosić on będzie 10 proc. w przypadku dotacji do 30 tys. zł i 20 proc. przy dotacjach powyżej 30 tys. zł. W tym roku na promocję polskich dziejów przeznaczono dwukrotnie wyższą kwotą niż w poprzednim, czyli 4 mln zł.

"W związku z tym, że chcielibyśmy, by treści i materiały przygotowane w ramach projektów były możliwie szeroko dostępne wprowadziliśmy też wymóg udostępnienia efektów projektów o cechach utworu na zasadach wolnych licencji. Już widzimy spore zainteresowanie programem, kilkadziesiąt osób się zalogowało i założyło konta, otrzymujemy też sporo zapytań telefonicznych" - dodała Idzikowska. Rozstrzygnięcie programu jest planowane pod koniec marca. (PAP)

akn/ pz/

***

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

Regulamin programu: PDF


Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają Państwu koordynatorki Programu:

Marta Winiarek
e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl
tel.: 22 211 90 28

Agata Idzikowska
e-mail: agata.idzikowska@muzhp.pl

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL