Polska po 1989 roku

19.04.2017

Egzamin gimnazjalny - na teście z historii m.in. Piastowie

Uczniowie Gimnazjum nr 38 w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu. Fot. PAP/R. Guz Uczniowie Gimnazjum nr 38 w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu. Fot. PAP/R. Guz

Władcy z dynastii Piastów, handel w Polsce w XVI wieku, zabory, insurekcja kościuszkowska, a także samorząd wojewódzki oraz szara strefa - takich m.in. tematów dotyczyły zadania w teście z historii i wiedzy o społeczeństwie podczas środowego egzaminu gimnazjalnego.

Test z historii i wiedzy o społeczeństwie był pierwszym z dwóch, jakie składają się na egzamin z wiedzy humanistycznej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w środę o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Po przerwie przystąpili do rozwiązywania zadań z języka polskiego.

Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzana jest na nim wiedza uczniów z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Arkusze z zadaniami z języka polskiego oraz z zadaniami z historii i WOS Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu na swojej stronie internetowej.

Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanego w arkuszu fragmentu "Mowy o godności człowieka" włoskiego filozofa, teologa i poety, przedstawiciela włoskiego odrodzenia Giovanniego Pico della Mirandoli (uczniowie mieli ocenić, czy opisano w nim główne założenia humanizmu czy racjonalizmu), fragmentów "Dziejów polskich" Jana Długosza i "Kroniki polskiej" Galla Anonima (trzeba było przypisać odpowiednie fragmenty poszczególnym władcom z dynastii Piastów) oraz fragmentu "Sprawozdania ze stanu Królestwa Polskiego złożone świętemu Piusowi V Papieżowi na dworze Zygmunta Augusta za swoim powrotem z Polski r. p. 1568" sporządzonego przez nuncjusza Juliusz Ruggieriego (dotyczącego handlu Polski w II połowie XVI wieku).

Inne zdania odnosiły się do fragmentu przysięgi złożonej przez Tadeusza Kościuszkę w 1794 r. na Rynku Głównym w Krakowie; w arkuszu nie było podana informacja co to jest za fragment, uczniowie z samej treści mieli wyciągnąć wniosek, jakiego wydarzenia historycznego ono dotyczy. W przypadku innego cytowanego fragmentu dotyczącego poprawki w konstytucji, która zakazywałaby niewolnictwa uczniowie mieli odpowiedzieć z wystąpienia, którego prezydenta Stanów Zjednoczonych ono pochodzi (do wyboru byli: Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Woodrow Wilson).

Korzystając z zamieszczonych w arkuszu map historycznych uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące podziału państwa Franków po traktacie w Verdun, ziem wchodzących w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów w II połowie XVII wieku oraz kształtu sieci kolejowej w zaborze rosyjskim i zaborze pruskim.

Część zadań odnosiła się do zamieszczonych zdjęć przedstawiających m.in. Partenon w Atenach, Koloseum i Łuk Konstantyna Wielkiego w Rzymie, Biały Domek w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się zadania, dotyczące m.in. różnic miedzy demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią, mniejszości narodowych i etnicznych, samorządu wojewódzkiego oraz zjawiska szarej strefy w gospodarce.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z języka polskiego zawierał 22 zadania. wśród nich 20 to były zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych tekstów: Jana Tomkowskiego "Bestsellery i arcydzieła", Ewy Kołodziejek na temat mody językowej, fragmentu opowiadania Artura Conan Doyle'a "Pies Baskerville'ów" i fraszki Jana Kochanowskiego "O miłości".

W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym z nich, odnosząc się do fragmentu tekstu Tomkowskiego, musieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto czytać dzieła klasyków, czy lepiej sięgać po nowości?". Swoją odpowiedź mieli uzasadnić podając dwa argumenty, nie mogli przy tym cytować sformułowań z arkusza. Drugim zadaniem było napisanie rozprawki na temat: "Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?". W tym zadaniu swoje argumenty mieli zilustrować przykładami z literatury.

"Egzamin był dosyć łatwy, poszło mi dobrze z historii i wiedzy o społeczeństwie. Największy problem sprawiła mi rozprawka z języka polskiego na temat: +Czy i czemu marzenia mają moc sprawczą?+ Nie za bardzo wiedziałem, jaką książkę przytoczyć i jak uzasadnić" - powiedział PAP Mieszko z Gimnazjum nr 9 w Kaliszu. "Nie jestem zadowolona z historii i WOS-u, bo to jest moje najsłabsze ogniwo z tych wszystkich egzaminów. Ale dało się przeżyć, można było sobie poradzić ze wszystkim" - powiedziała Oliwia, uczennica tej samej szkoły. "Bardzo niejasno były zredagowane pytania z historii, trzeba było dużo się domyślać i było dużo dat. Język polski był łatwy, bo pytania były zamknięte"- oceniła Zuzanna.

Podzielone zdania na temat trudności zadań na egzaminie gimnazjalnym mieli też uczniowie Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu. "Moim zdaniem egzamin był łatwy. W części z języka polskiego była rozprawka, na co liczyłam. (...) Spodziewałam się czegoś znacznie gorszego, np. opowiadania czy charakterystyki. W części historycznej nie pytano często o królów, a o starożytność, czyli epokę, którą najbardziej lubię" - powiedziała Agata. Zdaniem Juli z tej samej szkoły, egzamin z historii był na średnim poziomie, ale konstrukcja testu była podchwytliwa, zaś zadania z WOS nie były skomplikowane. "Język polski był o wiele łatwiejszy niż podczas egzaminów próbnych, za to historia znacznie trudniejsza. Zaskoczyło mnie, że trzeba było znać wiele dat" - przyznał Marcin. Z kolei Piotr ocenił, że obie części egzaminu z wiedzy humanistycznej były łatwe.

Jeden z nauczycieli dyżurujących w toruńskim gimnazjum w rozmowie z PAP zauważył, że uczniowie często twierdzą, że egzamin z języka polskiego był łatwiejszy niż z historii. Jak podał, uczniowie mówili mu, że pisząc rozprawkę powoływali się na lektury takie jak "Kamienie na szaniec", czy "Krzyżacy", jak i na dzieła spoza listy lektur szkolnych.

Uczniowie z kaliskiego gimnazjum powiedzieli PAP, że w swoich rozprawkach przywołali m.in. "Chłopców z placu broni" Ferenca Molnara, "Małego Księcia" Antoine’a de Saint-Exupery’ego i "Hobbita" J.R.R Tolkiena. (PAP)

dsr/ bos/ bak/ twi/ malk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL