Polska po 1989 roku

08.08.2017

Mazowsze: 1,9 tys. uczniów w projekcie propagującym eksperymenty w nauce

Centrum Nauki Kopernik przygotuje działania edukacyjne dla 1,9 tys. uczniów i 164 nauczycieli z siedmiu gmin – Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Otwocka, Żyrardowa, Kobyłki, Lesznowoli i Starych Babic. Umowę o dofinansowaniu podpisano we wtorek w mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim.

Całkowita wartość projektu to ponad 4,9 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 4,7 mln zł. Dzięki niemu w wybranych szkołach uczniowie i nauczyciele będę mogli nauczyć się, jak korzystać z aktywnych metod nauczania.

"Chodzi o to, by w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, fizyka czy geografia, uczniowie, w większym niż dotychczas stopniu, mogli samodzielnie prowadzić obserwacje i proste badania oraz uczyć się porządkować wyniki tych badań, podejmować dyskusję opartą na argumentacji i wyciągać wnioski" – powiedziała dziennikarzom dyrektor edukacji w Centrum Nauki Kopernik Anna Dziama.

Jak zaznaczyła, takie podejście na co dzień stosowane jest w Centrum Nauki Kopernik, poprzez interaktywne eksponaty, wystawy, pokazy popularnonaukowe, zajęcia w laboratoriach i planetarium.

"Osobiste zaangażowanie przekłada się na pozytywne emocje. To, co może ten projekt dać uczniom, to trochę więcej radości w codziennym uczeniu; długofalowo może przyczynić się do rozwoju kompetencji, takich jak twórczość czy innowacyjne podejście" – oceniła Anna Dziama.

Jak podkreśliła, rzeczywisty wymiar projektu to również możliwość dofinansowania szkół i pozyskania przez nie sprzętu do prowadzenia badań czy obserwacji. Wskazała, że Centrum Nauki Kopernik przygotowuje zestawy edukacyjne wspomagające nauczanie na różnych poziomach kształcenia. Zestaw zawiera na ogół kilkanaście elementów, które można łączyć w rozmaite kombinacje, umożliwiające przeprowadzenie doświadczeń, pokazów dydaktycznych lub zajęć dotyczących nie tylko zjawisk przyrodniczych, ale również aspektów humanistycznych badań naukowych.

Adresatami zestawów – jak wyjaśniła dyrektor edukacji Centrum - są uczniowie, ale bezpośrednimi beneficjentami - nauczyciele ze szkoły, do której dociera zestaw edukacyjny, który jest zaprojektowany w taki sposób, by mógł być wykorzystywany przez nauczycieli różnych przedmiotów.

"Dla uczniów biologia, fizyka czy chemia nie będą odrębnymi światami, ale poznawaniem świata. To co wydaje się bardzo cenne to to, że w naturalny sposób będą budowały się zespoły nauczycieli, którzy będą wymieniać się ze sobą wiedzą i doświadczeniem" – wskazała Dziama.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata. W programie wezmą udział szkoły, które spełniły określone kryteria; nie każda placówka mogła aplikować do projektu. Zakłada on, że w szkołach odbędą się specjalne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i informatycznych. Uczestnicy wezmą także udział w zajęciach terenowych i projektach edukacyjno-badawczych. Dzięki unijnemu wsparciu szkoły zostaną wyposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyczne zestawy edukacyjne. (PAP)

ktl/ ozk/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL