Kultura i sztuka po 1989 roku

07.08.2017 aktualizacja 08.08.2017

Kalisz: szkoła kształcąca animatorów kultury nie zostanie zlikwidowana

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury, które miało zostać zlikwidowane, zostanie zachowane jako "eksperyment pedagogiczny" - zdecydowało MKiDN. Bedą się tu kształcić animatorzy działań teatralnych, filmowych i tańca.

W czerwcu 2016 r. weszła w życie ustawa przewidująca likwidację szkół pomaturalnych, w tym również kaliskiego PPSKAK. Dyrekcja szkoły złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego propozycję przekształcenia placówki. Wsparcia pedagogom udzieliła poseł PiS Joanna Lichocka, która wystąpiła do resortu z wnioskiem o przeprowadzenie analizy zasadności kontynuacji kształcenia animatorów kultury w Kaliszu.

"Istnienie Pomaturalnego Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu, w świetle zmienionych przepisów prawa, stało pod znakiem zapytania. Groźba zamknięcia szkoły artystycznej budziła niepokój wielu środowisk w mieście. Otrzymywałam wiele sygnałów, świadczących o tym, jak ważna jest ta szkoła na edukacyjnej mapie Kalisza. Było jasne, że trzeba zrobić wszystko, by istniała nadal" – powiedziała PAP posłanka, działająca w okręgu kalisko-leszczyńskim.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał 18 lipca 2017 r. zarządzenie, powołujące z dniem 1 września Policealne Studium Animatorów Kultury w Kaliszu w miejsce działającej od 39 lat szkoły artystycznej pod nazwą Pomaturalne Państwowe Studium Kształcenia Animatorów Kultury.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz dorobek został doceniony i cieszymy się, że minister dał nam szansę i nadal będzie nas miał pod swoimi skrzydłami" - powiedziała PAP dyrektor szkoły Bogna Boch-Czwordon.

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu było jedną z trzech pomaturalnych szkół artystycznych w Polsce.

W wydanej decyzji MKiDN poinformowało radę pedagogiczną szkoły, że placówka będzie działać na zasadach "eksperymentu pedagogicznego kształcenia w trzech zawodach, nieprzewidzianych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: animator działań teatralnych, filmowych i tańca".

Jak wyjaśniła dyrektorka szkoły, w strukturze szkół zawodowych nie ma klasyfikacji zawodowej pod nazwą animator. "Dlatego mowa jest o eksperymencie, bo wprowadza się nowe zawody" - powiedziała.

Lichocka dodała, że w nowej reformie edukacji nie ma możliwości prowadzenia szkół pomaturalnych, które nie dają licencjatu, dlatego w ministerstwie ustalono, że będzie to szkoła zawodowa, dająca wykształcenie średnie zawodowe. "Na razie nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na animatorów z wykształceniem średnim, stąd mowa o eksperymencie. Dzięki tej decyzji kaliska placówka kulturalna nadal będzie ważnym punktem na mapie szkół artystycznych Polski, ale życie zweryfikuje, czy absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie i czy będzie na nich zapotrzebowanie na rynku pracy" – wyjaśniła.

O przyjęcie do szkoły będzie mogła ubiegać się osoba bez matury. "Będziemy wydawać dyplom animatora" – Boch-Czwordon.

Opiekę naukową nad dwiema tego typu placówkami w Polsce - w Kaliszu i we Wrocławiu - będzie pełnić Uniwersytet Wrocławski.(PAP)

bak/ bos/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL