Polska po 1989 roku

18.05.2017

W Rybniku pasjonaci stworzą nowy program edukacji regionalnej

W Rybniku powstanie nowy program edukacji regionalnej, realizowany w 34 tamtejszych szkołach podstawowych. Samorząd wskazuje, że chodzi o rewitalizację miasta opartą na ludziach - na budowaniu poczucia wartości związanego z miejscem zamieszkania.

Rybnik jest jednym z 20 ośrodków w Polsce, które dostały wsparcie w konkursie Ministerstwa Rozwoju "Modelowa rewitalizacja miast". 140-tysięczne miasto przed rokiem dostało ponad 3 mln zł na przedsięwzięcie "Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji". Obejmuje ono fragmenty dzielnic: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Śródmieście

O wartości ważnych dla historii miasta miejsc i o ludziach z nimi związanych, rybniccy uczniowie klas czwartych mają uczyć się od września w ramach zajęć z edukacji regionalnej. Nowy program będzie kontynuacją i rozszerzeniem prowadzonego już w rybnickich szkołach w tym roku szkolnym przedsięwzięcia pod nazwą "Rybnik na Górnym Śląsku".

"W Rybniku opieramy rewitalizację na ludziach, na budowaniu relacji i poczucia własnej wartości związanej z miejscem zamieszkania. W programie edukacyjnym chcemy kłaść nacisk na integrację między dziećmi, szkołą, a społecznością lokalną. Zależy nam na tym, by kształtować u dzieci poczucie tożsamości lokalnej, dumy z miejsca, w którym żyją" - wyjaśnił cytowany w czwartkowej informacji miasta doradca prezydenta Rybnika ds. rewitalizacji Marcin Stach.

Tego dnia samorząd podpisał umowę z wykonawcami nowego programu, którym zostało konsorcjum „Pasjonaci Rybnika”. Tworzą je osoby związane z miastem i regionem: dr Norbert Niestolik, dr Aldona Urbanek, Elżbieta Naparstek i Tomasz Stadnicki. Opracowany przez nich program ma wzbogacić dotychczasowe zajęcia edukacji regionalne m.in. o elementy związane z rewitalizacją.

"Na pewno w przygotowywanym programie znajdzie się historia w pigułce pięciu dzielnic – Paruszowca-Piasków, Śródmieścia, Niedobczyc, Niewiadomia i Chwałowic. Nie zabraknie informacji o ciekawych miejscach, ludziach z przeszłości. Chcemy też przeprowadzić serię wywiadów z ludźmi, którzy w społecznościach lokalnych wiele znaczą dzisiaj" – wskazał Niestolik.

W przygotowywanym przewodniku do zajęć znajdzie się m.in. 16 scenariuszy dwugodzinnych lekcji. Pojawią się też scenariusze wizyt studyjnych do miejsc ważnych lokalnie ze względu na architekturę czy industrialny charakter. Materiały do zajęć mają m.in. obejmować ćwiczenia oraz gry i zabawy wykorzystujące używane w szkołach tablice interaktywne.

"Program będzie skonstruowany tak, by nie uczyć teorii, tylko pokazywać w praktyce wartości dziedzictwa regionalnego" - zapewniła Urbanek.

Uwzględnione zostaną ównież wnioski wypracowane podczas warsztatów, które w szkołach w dzielnicach objętych rewitalizacją przeprowadziła już specjalistka ds. edukacji regionalnej Maria Stachowicz-Polak. Chodziło m.in. o zbadanie stanu wiedzy dzieci o ich najbliższym otoczeniu, a także emocji wynikających z faktu mieszkania w konkretnej dzielnicy.

Niezależnie od działań edukacyjnych jedną z podstaw projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” są mikrogranty. Mają one pobudzać inicjatywę lokalną, a także – pośrednio - aktywizację zawodową. Mieszkańcy w rezultacie mają poczuć się pewniej, zyskać większą motywację do działania, a także odzyskiwać poczucie dumy z miejsca zamieszkania.

Miasto niedawno informowało m.in., że takie mikrogranty są np. dostępne w ramach trwającego jeszcze do piątku konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017. W przedsięwzięciu mogą startować młode podmioty z niewielkimi obrotami i grupy nieformalne. Na przedsięwzięcia realizowane do końca października br. mogą one pozyskać 1,5-5 tys. zł.

Samo miasto do 23 maja czeka na oferty wykonania pogłębionej analizy potrzeb mieszkaniowych rybniczan. Chodzi o sprawdzenie i uszczegółowienie oczekiwań mieszkańców Rybnika m.in. w stosunku do standardu ich mieszkań, otoczenia budynków, skomunikowania ich miejsc zamieszkania z innymi częściami miasta.

Do 9 maja samorząd zbierał propozycje animatorów społecznych, chcących pomagać mieszkańcom w realizacji ich pomysłów na zagospodarowanie miejsca zamieszkania. Jednocześnie specjaliści ci mają – po dokładnym poznaniu lokalnych środowisk - zarekomendować kierunki lokalnego rozwoju.

Według informacji magistratu działania programu "Modelowa rewitalizacja miast" zakończą się w 2018 r., miasto będzie jednak je kontynuować w ramach Lokalnego Program Rewitalizacji, który w dalszej perspektywie zostanie przekształcony w Gminny Program Rewitalizacji.

Niezależnie od działań objętych wsparciem ministerstwa Rybnik stara się animować przedsięwzięcia utrwalające lokalne dziedzictwo. Jednym z nich będzie "Magiczna Silesia" - wpisująca się w rewitalizację dzielnicy placówka, związana z nieistniejącą już Hutą Silesia (znanej m.in. z emaliowanych naczyń) oraz powstałymi dla tego zakładu na przełomie XIX i XX w. osiedlami patronackimi w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Otwarcie "Magicznej Silesii", pomyślanej jako centrum społecznej integracji, zaplanowano na 11 czerwca – w tegoroczne Święto Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, czyli Industriadę. Osiedle patronackie Huty Silesia otrzymało bowiem w tym roku miano Obiektu Zaprzyjaźnionego Industriady.(PAP)

mtb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL