Polska po 1989 roku

15.05.2017

Archiwum Akt Nowych i Muzeum Historii Polski będą współpracować

Przeprowadzanie kwerend w zbiorach Archiwum Akt Nowych na potrzeby planowanej ekspozycji stałej i wystaw czasowych Muzeum Historii Polski, współpracę dot. dokumentowania i popularyzacji dziejów Polski oraz promowania polskiego dziedzictwa kulturowego – zakłada list intencyjny podpisany przez AAN i MHP.

List intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy podpisali w piątek, 12 maja dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

W dokumencie mowa jest m.in. o umożliwianiu przeprowadzania kwerend w zbiorach archiwum na potrzeby planowanej ekspozycji stałej i wystaw czasowych Muzeum. Obie strony wyraziły intencję współpracy poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dokumentowania i popularyzacji dziejów Polski oraz poprzez rozwijanie i wspieranie działań mających na celu promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

Zgromadzane w Archiwum Akt Nowych źródła dotyczące najnowszych dziejów Polski to szczególnie cenny zbiór materiałów, który wykorzystywany jest przez MHP w pracach nad wystawą stałą.

Wśród dokumentów przechowywanych w zbiorach AAN, których kopie znajdą się na wystawie MHP jest projekt Konstytucji PRL w języku rosyjskim z uwagami pisanymi ołówkiem przez Józefa Stalina i rękopis słynnego przemówienia Wiesława Gomułki na zebraniu warszawskiego aktywu partyjnego w Sali Kongresowej 19 marca 1968 roku.

Z Archiwum trafić mają też cenne fotografie, plakaty oraz ulotki partyjne i cenzorskie dokumenty.

AAN przygotowuje też listę przedmiotów, które znajdą się w zbiorach MHP.

Źródło: Muzeum Historii Polski

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL