Daty

Kalendarz dat

1292

  • 24.7

    W klasztorze klarysek w Starym Sączu zmarła księżna krakowska i sandomierska Kinga, córka węgierskiego króla Beli IV i żona księcia Bolesława V Wstydliwego; kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 1999 r.

  • 9.10

    Władysław Łokietek składa hołd lenny królowi Czech Wacławowi II i zrzeka się na jego rzecz praw do ziemi krakowskiej i sandomierskiej.

  • 8.11

    Król Wacław II wydał akt lokacyjny dla Nowego Sącza.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL