Daty

Kalendarz dat

1399

  • 17.7

    Marcello Bacciarelli - portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Fot. PAP/J. Grelowski

    W Krakowie w wieku 25 lat zmarła królowa Polski Jadwiga Andegaweńska; kanonizowana przez papieża Jana Pawła II w 1997 r.

  • 12.8

    Książę Witold. Źródło: BN Polona

    Nad Worsklą litewsko-ruskie wojska księcia Witolda, wspierane przez chana Tochtamysza (pragnącego wrócić na tron Złotej Ordy), a także siły krzyżackie i polskie, poniosły klęskę w bitwie z armią chana Timur-Kutłuka, władcy Złotej Ordy.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL