Daty

Kalendarz dat

1468

  • 3.2

    W Moguncji zmarł Johannes Gutenberg, drukarz, wynalazca metalowej czcionki ruchomej i autor zasad składu tekstu.

  • 29.2

    Kazimierz Jagiellończyk nadał Wielkiemu Księstwu Litewskiego pierwszy kodeks (Sudiebnik), regulujący m.in. spory o ziemie i przestępstwa chłopów orz znoszący możliwość wykupu od kary śmierci.

  • 27.4

    W Krakowie urodził się Fryderyk Jagiellończyk, biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL