Daty

Kalendarz dat

1483

  • 10.11

    W Eisleben urodził się Marcin Luter, teolog, prof. uniwersytetu w Wittenberdze, reformator religijny, współtwórca luteranizmu; w 1517 r. ogłosił 95 tez wymierzonych przeciwko praktyce sprzedaży odpustów; wydarzenie to uznawane jest za początek reformacji.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL