Daty

Kalendarz dat

1618

  • 23.5

    Defenestracja praska – z okien zamku na Hradczanach w Pradze wyrzuceni zostali przez protestantów dwaj namiestnicy cesarza Macieja; wydarzenie to stało się początkiem wojny trzydziestoletniej 1618-1648.

  • 11.12

    Zawarto rozejm w Dywilinie kończący trwającą od 1609 r. wojnę między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Carstwem Rosyjskim.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL