Daty

Kalendarz dat

1633

  • 6.2

    Na Wawelu odbyła się koronacja Władysława IV na króla Polski.

  • 7.7

    W Wilnie zmarł Lew Sapieha, wojewoda wileński, hetman wielki litewski, twórca potęgi rodu Sapiehów.

  • 9.10

    W Gdańsku na Długim Targu uruchomiono Fontannę Neptuna. 

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL