Daty

Kalendarz dat

1676

  • 2.2

    Na Wawelu odbyła się koronacja królewska Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery.

  • 12.8

    Zmarł Gabriel Krasiński, kasztelan płocki, uczestnik wojen kozackich i walk ze Szwedami w okresie „potopu”, które opisał w rękopiśmiennej kronice wierszowanej z lat 1655-1669 - „Taniec Rzeczypospolitej Polskiej”.

  • 17.10

    Rzeczpospolita i Turcja podpisały pokój w Żurawnie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL