Daty

Kalendarz dat

1788

 • 22.1

  W Londynie urodził się lord George Gordon Byron, angielski poeta, jeden z najwybitniejszych twórców okresu romantyzmu.

 • 22.2

  Arthur Schopenhauer. Źródło: Wikipedia Commons

  W Gdańsku urodził się Arthur Schopenhauer, niemiecki filozof, autor dzieła „Świat jako wola i przedstawienie”.

 • 10.3

  W Łubowicach koło Raciborza urodził się Joseph von Eichendorff, niemiecki poeta, prozaik.

 • 23.5

  W Turwii w Wielkopolsce urodził się Dezydery Adam Chłapowski, generał, działacz społeczno-gospodarczy, uczestnik wojen napoleońskich i powstania listopadowego.

 • 25.7

   Premiera 40 Symfonii g-moll, zwanej "Wielką", skomponowanej przez Wolfganga Amadeusza Mozarta.

 • 30.7

  W Kielcach zmarł Kajetan Sołtyk, biskup krakowski w latach 1758-1788.

 • 6.9

  W Łazienkach Królewskich w Warszawie uroczyście otwarto Teatr Stanisławowski.

 • 14.9

  W Warszawie z inicjatywy króla Stanisława Augusta odsłonięto pomnik Jana III Sobieskiego.

 • 6.10

  Stanisław August Poniatowski. Źródło: MHP

  W Warszawie rozpoczęły się obrady Sejmu, który uchwalił Konstytucję 3 Maja i przeszedł do historii jako Sejm Wielki.

 • 14.12

  W Warszawie urodził się Piotr Szembek, uczestnik wojen napoleońskich, generał, podczas powstania listopadowego gubernator wojskowy Warszawy (4-16 grudnia 1830 r.), następnie dowódca 4 dywizji piechoty, walczył m.in. w bitwach pod Wawrem i Olszynką Grochowską.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL