Religia

07.05.2017

"Święta Góra Grabarka"

autor: Siostry z monasteru żeńskiego św. Marty i Marii na Grabarce
"Święta Góra Grabarka" "Święta Góra Grabarka"

Najważniejsze uroczystości religijne z tysiącami wiernych, piękno cerkiewnej architektury i okolicznej przyrody, ale i codzienne życie sióstr zakonnych z klasztoru - to wszystko zobaczyć można na zdjęciach w albumie o prawosławnym sanktuarium na Górze Grabarce.

Św. Góra Grabarka k. Siemiatycz uważana jest za najważniejsze cerkiewne sanktuarium w Polsce. Dla prawosławnych ma takie znaczenie, jak Częstochowa dla katolików.

Z miejscem wiąże się kult ikony Spasa Izbawnika (w jęz. starosłowiańskim - Zbawiciela), którą w XIII wieku przenieśli w okolicę dzisiejszej Świętej Góry mnisi z Mielnika, by uchronić przed niebezpieczeństwem w czasie najazdów tatarskich. W czasie wojennej zawieruchy ikona zaginęła.

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery. Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. Znaczenie Grabarki wzrosło po II wojnie światowej, gdy główne przedwojenne sanktuaria prawosławne na terytorium Polski, znalazły się w granicach ZSRR.

Największe uroczystości rokrocznie odbywają się tam w sierpniu, gdy na Święto Przemienienia Pańskiego przybywają tysiące wiernych z kraju i zagranicy. W ostatnich kilkunastu latach gośćmi tych obchodów na Grabarce byli najważniejsi hierarchowie Kościoła wschodniego, w tym patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I i zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi patriarcha Cyryl.

Album fotograficzny ukazał się nakładem wydawnictwa warszawskiej metropolii prawosławnej. Okazją jest, przypadająca w tym roku, 70. rocznicą utworzenia na Grabarce monasteru (klasztoru) żeńskiego św. Marty i Marii. Zdjęcia, rysunki i teksty są autorstwa sióstr z tego klasztoru.

W albumie można zobaczyć fotograficzny zapis najważniejszych religijnych uroczystości w tym sanktuarium, ale również codzienne życie w klasztorze: pracę sióstr zakonnych w ogrodzie, wykopki ziemniaków, zbieranie grzybów w lesie czy sprzątanie cmentarza, wypiekanie prosfor, wspólną wigilię i kolędowanie, czy malowanie jajek przed Wielkanocą. Miejsca fotografowane są o różnych porach roku i różnych porach dnia. Są też wydarzenia i ujęcia charakterystyczne dla Grabarki: wierni obchodzący na kolanach cerkiewkę na wzgórzu, tysiące krzyży ustawianych między drzewami, przynoszone w to miejsce z różnymi intencjami.

W słowie wstępnym do publikacji zwierzchnik Cerkwi w Polsce metropolita Sawa podkreślił, że życie monastyczne jest bardzo ważnym ogniwem duchowości Kościoła prawosławnego. "Bogu dzięki, nasza Cerkiew posiada monastery i domy zakonne, w których kultywowane jest życie monastyczne. One są cennymi ośrodkami wspomagającymi religijność wiernych prawosławnych w Polsce, są też ośrodkami stanowiącymi zainteresowanie chrześcijan nieprawosławnych oraz niewierzących" - napisał hierarcha.

Wyraził nadzieję, że album upamiętniający siedemdziesięciolecie monasteru będzie zachętą do odwiedzenia Świętej Góry Grabarki. (PAP)

rof/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL