Inne

23.02.2017

"Tatarskie love story, czyli rytuały przejścia Tatarów polskich - ślub"

autor: Barbara Pawlic-Miśkiewicz
"Tatarskie love story, czyli rytuały przejścia Tatarów polskich - ślub" "Tatarskie love story, czyli rytuały przejścia Tatarów polskich - ślub"

Album z fotografiami i opisami tradycji ślubnych polskich Tatarów wydał Muzułmański Związek Religijny RP. Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 500 egzemplarzy.

Muzułmański Związek Religijny (MZR) na projekt "Tatarskie love story, czyli rytuały przejścia Tatarów polskich - ślub" otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

To pierwsze wydawnictwo z zaplanowanej serii opowiadającej o tatarskich rytuałach - powiedziała PAP jedna z autorek Barbara Pawlic-Miśkiewicz z MZR. Oprócz obrzędów ślubnych, związek chce też opisać tradycje związane z azanem (czyli nadanie imienia nowo narodzonemu dziecku) i pogrzebem. "To trzy najważniejsze momenty w życiu człowieka wierzącego, trzy momenty przejścia" - dodała Pawlic-Miśkiewicz.

Obecny album "Tatarskie love story" przedstawia opis ceremonii ślubnej zarówno od strony religijnej - islamu, ale też zwyczajów tatarskich, które wiążą się ze ślubem. Można dowiedzieć się jak wygląda moment zaślubin, gdzie odbywa się ślub, jakie gesty wykonują młodzi czy jakie formuły powtarzają za imamem.

Główną część albumu stanowią fotografie ślubne, które były zbierane wśród społeczności tatarskiej. Pawlic-Miśkiewicz powiedziała, że na ich apel o udostępnienie zdjęć odpowiedziało bardzo dużo osób. W sumie zebrano 200 fotografii, w albumie znalazło się ok. 140 z nich, najstarsze pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku.

To pierwsze wydawnictwo z zaplanowanej serii opowiadającej o tatarskich rytuałach - powiedziała PAP jedna z autorek Barbara Pawlic-Miśkiewicz z MZR. Oprócz obrzędów ślubnych, związek chce też opisać tradycje związane z azanem (czyli nadanie imienia nowo narodzonemu dziecku) i pogrzebem. "To trzy najważniejsze momenty w życiu człowieka wierzącego, trzy momenty przejścia" - dodała Pawlic-Miśkiewicz.

Fotografie ułożone są tematycznie i chronologicznie - od najstarszych do współczesnych. Pawlic-Miśkiewicz powiedziała, że chciała, aby oglądający mógł zaobserwować zachodzące przez lata zmiany. Jak zauważyła, na zdjęciach można zobaczyć jak zmieniała się moda czy fryzury, ale same rytuały i obrzędy wyglądają tak samo. "Dla naszej społeczności to bardzo ważne, że te tradycje przetrwały i są pielęgnowane nadal" - dodała autorka.

Ślub tatarski tradycyjnie nie odbywał się w meczecie, lecz w domu. Jednym ze zwyczajów, który jest przypomniany w albumie, to stanie podczas zaślubin na baraniej skórze, co miało zapewnić młodej parze szczęście i dobrobyt w przyszłości.

Inną tradycją jest przygotowanie stołu do zaślubin, na którym stawia się szklankę wody oraz chleb posypany solą. Podlascy Tatarzy stawiają też tzw. sadogę, czyli słodki poczęstunek, który po zaślubinach rozdzielony jest między wszystkich gości.

Wśród charakterystycznych gestów podczas zaślubin jest trzymanie się młodych za kciuki. Młodzi w specjalnym geście splecenia kciuków wysłuchują odpowiednich fragmentów kazania; splatają też kciuki przed przysięgą.

Historia osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej liczy ponad 600 lat. Jako datę dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. Już w XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.

Ilu jest obecnie Tatarów w Polsce, dokładnie nie wiadomo. W środowisku tej mniejszości działa Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Związek Tatarów Polskich. Ten pierwszy liczbę polskich muzułmanów, w większości właśnie pochodzenia tatarskiego, szacuje na ok. 5 tys. osób. W ostatnim spisie powszechnym pochodzenie tatarskie zadeklarowało niespełna 2 tys. osób. (PAP)

swi/ mok/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL