Kultura i sztuka 1945-1989

11.07.2017 aktualizacja 12.07.2017

Niepublikowane dokumenty Haliny Poświatowskiej trafią do muzeum w Częstochowie

Fragment książki Haliny Poświatowskiej (na zdjęciu) „Ogień zielonych księżyców" na wystawie w  Muzeum Literackim im. H. Sienkiewicza w Poznaniu. 1999 r. Fot. PAP/R. Sikora Fragment książki Haliny Poświatowskiej (na zdjęciu) „Ogień zielonych księżyców" na wystawie w Muzeum Literackim im. H. Sienkiewicza w Poznaniu. 1999 r. Fot. PAP/R. Sikora

Niepublikowane dotąd dokumenty i fotografie Haliny Poświatowskiej zostały odnalezione w archiwum Urzędu Miasta Częstochowa, miasta rodzinnego poetki - podało we wtorek Muzeum Częstochowskie.

Dokumenty z lat 50. i 60. XX w. zostały odnalezione przez urzędników w archiwum Urzędu Miasta Częstochowa i przekazane do Muzeum Częstochowskiego.

Są to wypis i dwa odpisy skrócone aktu urodzenia poetki, wyciąg i odpis skrócony aktu małżeństwa poetki z Adolfem Poświatowskim, odpis skrócony aktu małżeństwa wystawiony na Poświatowskiego, pokwitowanie odebrania dowodu osobistego, ankieta wypełniana przez Poświatowską skierowana do Miejskiego Biura Dowodów Osobistych w Częstochowie, wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz wyrwana kartka z dowodu osobistego zawierająca informację o śmierci z pieczęcią Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Wola. Znaleziono również 3 fotografie legitymacyjne poetki.

Materiały są obecnie opracowywane przez Dział Historii Muzeum Częstochowskiego, potem trafią na wystawę w Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.

Halina Poświatowska (z domu Myga) urodziła się 9 maja 1935 r. przy ul. 7 Kamienic. Przy ul. Jasnogórskiej 23 działa Dom Poezji - Muzeum Haliny Poświatowskiej ze stałą ekspozycją poświęconą jej życiu i twórczości literackiej. Zgromadzono tam przede wszystkim rodzinne pamiątki.

Na jej życiu zaciążyła nabyta w dzieciństwie poważna choroba serca, która doprowadziła też do przedwczesnej śmierci.

Poświatowska zadebiutowała w grudniu 1956 r. na łamach "Gazety Częstochowskiej" wierszami "Szczęście" i "Człowiek z Annapurny". Dzięki opiece prof. Juliana Aleksandrowicza udało jej się rozwinąć talent poetycki, ale również wyjechać na operację serca do Stanów Zjednoczonych. Skomplikowany zabieg na otwartym sercu pozwolił jej przeżyć jeszcze 9 lat. W tym czasie wydała m.in. zbiory wierszy pt. "Hymn bałwochwalczy", "Dzień dzisiejszy", "Oda do rąk".

W jej twórczości przeplatają się motywy kruchości życia, miłości i śmierci; szkicuje portrety kobiet pragnących miłości i świadomych przemijania.

Zmarła 11 października 1967 r. w Warszawie w wieku 32 lat, po drugiej operacji serca. Została pochowana na częstochowskim cmentarzu św. Rocha. (PAP)

ato/ lun/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL