Kultura i sztuka 1945-1989

09.08.2017

W czwartek uroczystości pogrzebowe prof. Ryszarda Brykowskiego

Opłatek Sekcji Historii Sztuki KUL, grudzień 1979 r. Kadra naukowa, od lewej: Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Baranowski, Jadwiga Kuczyńska, Jacek Woźniakowski, Barbara Filarska. Źródło: KUL Opłatek Sekcji Historii Sztuki KUL, grudzień 1979 r. Kadra naukowa, od lewej: Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Baranowski, Jadwiga Kuczyńska, Jacek Woźniakowski, Barbara Filarska. Źródło: KUL

Uroczystości pogrzebowe śp. Profesora Brykowskiego odbędą się w czwartek 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Brykowski urodził się 8 stycznia 1931 r. w Kołomyi, stolicy Pokucia. Ukończył studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wykładał w latach 80. Pracę doktorską obronił w Instytucie Sztuki PAN w 1977 r. Tytuł profesora uzyskał w 1994 r.

W latach 1956–58 sprawował funkcję inspektora w Centralnym Biurze Ochrony Zabytków i Muzeów w Warszawie. W latach 1957–2002 pracował w Instytucie Sztuki PAN m.in. w Zespole Redaktorów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jako Kierownik Zespołu Architektury Drewnianej w Polsce zapoczątkował wydawanie Inwentarza Drewnianej Architektury Sakralnej w Polsce. Był też kierownikiem Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju i stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Ryszard Brykowski był specjalistą w zakresie badań nad architekturą drewnianą sakralną i dziejów architektury polskiej w Rzeczypospolitej oraz konserwacji zabytków. Jest autorem ok. 350 publikacji, w tym 11 książek (4 jako współautor) oraz ok. 120 opracowań naukowo-badawczych, w tym: współautor i redaktor "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, woj. lubelskie" oraz autor: "Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV w." (1981), "Drewniana architektura cerkiewna na Koronnych Ziemiach Rzeczypospolitej" (1995), "Architektura drewniana", w: "Architektura gotycka w Polsce" (1995), "Kołomyja. Jej dzieje, zabytki" (1998). Był też promotorem licznych prac doktorskich i opiniodawcą prac doktorskich, habilitacyjnych i awansów profesorskich, m.in. na wniosek CKK.

Ryszard Brykowski był też członkiem Społecznego Komitetu Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Gen. Konserwatorze Zabytków, Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i Mauzoleum Fredrów w Rudkach, Rady Pamięci Walk i Męczeństwa, Rady przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Rady Naukowej specjalności Konserwacji Drewna Zabytkowego w SGGW.

Przynależał do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Był honorowym członkiem Radomskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Zdobył następujące wyróżnienia i nagrody: Bł. Brata Alberta (1979), Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1991), Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polaków poza Krajem (2000), Krzyż Kawalerski OOP (1999), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2006), Order Św. Grzegorza Papieża Wielkiego nadany przez Ojca Świętego Benedykta XVI za prace ratowniczo-konserwatorskie przy zabytkach kultury chrześcijańskiej i polskiej kultury narodowej na obszarze Łacińskiej Archidiecezji Lwowskiej (2007), Krzyż Komandorski OOP (2010).

Należał również do Związku Harcerstwa Polskiego (1945–49 – Radom, 1957–61, 1968 Warszawa); Niezależnego Ruchu Harcerskiego (w 1981 członek założyciel, wiceprzewodniczący); Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–95 – założyciel oraz członek Naczelnictwa i Rady Naczelnej).

Zmarł 5 sierpnia 2017 r. w Otwocku.

Uroczystości pogrzebowe śp. Profesora Brykowskiego odbędą się w czwartek 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 12.15 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu. 

Źródło: MKiDN

aleb/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL