Auschwitz

14.06.2017

Listy byłego więźnia Auschwitz na wystawie plenerowej

Wystawę plenerową, która prezentuje kolekcję 21 listów wysłanych do rodziny z niemieckiego KL Auschwitz przez Tadeusza Korczowskiego, więźnia deportowanego do obozu w pierwszym transporcie Polaków 14 czerwca 1940 r., można oglądać przed Muzeum Auschwitz.

Ekspozycja „Od 14.VI znajduję się w obozie koncentracyjnym Auschwitz...” została udostępniona w środę, w 77. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Kolekcję ofiarowała Muzeum rodzina byłego więźnia.

„W dniu, kiedy wspominamy pierwszych Polaków deportowanych do Auschwitz, powinniśmy pamiętać o tym, jak ważny jest każdy obozowy list, każdy dokument, każda osobista pamiątka związana z obozem. To dzięki nim możemy nie tylko poznawać historię machiny Auschwitz, ale też losy poszczególnych ludzi. Jak widać, nawet po 77 latach trafiają do nas nowe dokumenty związane z więźniami transportu z 14 czerwca 1940 r. Jestem bardzo wdzięczny rodzinie za decyzję przekazania tej wyjątkowej kolekcji listów do Miejsca Pamięci. Te dokumenty powinny pozostać właśnie tutaj” - powiedział dyrektor Muzeum Piotr Cywiński.

Na planszach prezentowane są m.in. fragmenty listów, także w tłumaczeniu na język angielski. Przybliżona została również historia pierwszego transportu Polaków.

Tadeusz Korczowski urodził się w 1914 r. Po agresji Niemiec na Polskę brał udział w wojnie obronnej, a później poświęcił się działalności konspiracyjnej. 1 maja 1940 r. został aresztowany w Rzeszowie wraz z młodszym o sześć lat bratem Jerzym, a następnie osadzony w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. 9 maja 1940 r. braci i innych aresztowanych w tym czasie przeniesiono do więzienia w Tarnowie. Stamtąd 14 czerwca 1940 r. zostali przewiezieni do Auschwitz, gdzie Tadeusz Korczowski otrzymał numer obozowy 373, a jego brat Jerzy numer 625. Obaj bracia zostali zwolnieni z Auschwitz w październiku 1941 r.

Tadeusz Korczowski później był więziony w Krakowie i Katowicach, a następnie skierowany na roboty przymusowe w rolnictwie do Rzeszy. W kwietniu 1942 r. został stamtąd zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Powrócił do Rzeszowa i zaangażował się ponownie w działalność ruchu oporu. Wstąpił do Armii Krajowej.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. Tadeusz Korczowski został aresztowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa i do stycznia 1946 r. był przetrzymywany w więzieniach w Rzeszowie, Krakowie, Bytomiu, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Rawiczu. Zwolniono go na początku 1946 r.

W pierwszym transporcie deportowanych zostało 728 polskich więźniów. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, którzy usiłowali przedrzeć się na Węgry, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także kilku polskich Żydów. Ich przybycie uważane jest za początek istnienia obozu. Wojnę przeżyło 239. Obecnie żyje kilku z nich.

Niemcy deportowali do obozu ok. 150 tys. Polaków. Połowa z nich zginęła. W czasie działania Auschwitz, do stycznia 1945 r., Niemcy uwięzili w nim co najmniej 1,3 mln osób. Zgładzili 1,1 mln osób. Ponad 90 proc. ofiar stanowili Żydzi. (PAP)

szf/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL