Kultura i sztuka w okresie międzywojennym

22.06.2017

„Między Montmartre’em a Montparnasse’em"- wystawa artystów polskich działających w Paryżu

Rzadko prezentowane i zazwyczaj niedostępne dzieła polskich artystów m.in. Olgi Boznańskiej, Władysława Ślewińskiego i Józefa Pankiewicza, pochodzące z kilkunastu prywatnych kolekcji powstałych dzięki pasji ich właścicieli, będzie można od piątku oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Wystawa „Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich, działających w Paryżu w latach 1900-1939, z kolekcji prywatnych” prezentuje 175 obrazów, znalazły się też na niej rzeźby i grafiki.

„Wspólnym mianownikiem tych prac jest Paryż. Wszyscy ci artyści w różnych etapach swojego życia znaleźli się w stolicy Francji, Paryż wywarł wpływ na ich twórczość” – powiedziała PAP kurator wystawy Katarzyna Jarmuł-Niemczyk.

Jak dodała, dzięki tej wystawie można się przenieść do pracowni artystów, na skwery i ulice, i w zaułki, które były tematem wielu prac malarskich. „Zobaczymy też ich pozaparyskie inspiracje: życie bohemy artystycznej, twórcze dyskusje i przyjaźnie, czego dowodem są także portrety, które artyści malowali sobie nawzajem, jak portret Xawerego Dunikowskiego namalowany przez Leopolda Gottlieba, portret Henryka Haydena autorstwa Simona Mondzaina czy wizerunek Louisa Marcoussisa stworzony przez Alicję Halicką” – powiedziała kurator.

Twórcy to zarówno artyści pochodzenia żydowskiego związani z dzielnicą Montparnasse - gdzie wytworzyło się międzynarodowe środowisko określone mianem École de Paris, jak i twórcy kształtujący kolonię polskich artystów we Francji: od Olgi Boznańskiej, Władysława Ślewińskiego i Józefa Pankiewicza aż po przedstawicieli Komitetu Paryskiego. Wśród prezentowanych obrazów są tradycyjne pejzaże, portrety, martwe natury czy sceny rodzajowe, w ogromnej różnorodności formalnej i stylistycznej. Każdy z artystów fascynowany był innym nurtem artystycznym: impresjonizmem, syntetyzmem, postimpresjonizmem czy „whistleryzmem”.

Wystawę będzie można oglądać do 15 października. (PAP)

lun/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL