Kultura i sztuka po 1989 roku

16.11.2016

Wielki pokaz nabytków Muzeum Narodowego w Warszawie

Wystawa "Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie". Fot. PAP/P. Supernak Wystawa "Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie". Fot. PAP/P. Supernak

Ponad 200 dzieł zakupionych, podarowanych muzeum i odzyskanych znajdzie się na nowej wystawie "Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie". Wernisaż odbył się 16 listopada. Pokaz dla publiczności - od 17 listopada.

Pokaz obejmuje dzieła, o które kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się w latach 2014-2016. Jest to malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografie oraz wyroby rzemiosła artystycznego, poczynając od zabytków starożytnych: egipskich masek i antycznych naczyń, a kończąc na pracach współczesnych twórców - poinformowali PAP organizatorzy wydarzenia.
 
Większość z tych dzieł została zakupiona bądź ofiarowana, do Muzeum powracają również zabytki utracone w czasie ostatniej wojny.

Wśród zakupionych prac znalazły się m.in. rysunek Jeana Pierre’a Norblina "Widok pałacu Pociejów w Warszawie", ukazujący nieistniejący już fragment osiemnastowiecznej Warszawy, czy litografia francuskiego postimpresjonisty Henriego de Toulouse-Lautreca "Miss May Belfort kłaniająca się publiczności". Pośród zaś darowizn wyróżniają się obrazy Rafała Malczewskiego i Artura Nachta-Samborskiego. Uwagę zwracają dzieła odzyskane m.in. dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych – "Portret młodego mężczyzny" Krzysztofa Lubienieckiego oraz "Chrzest dworzanina królowej etiopskiej" Johanna Conrada Seekatza.

Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje o zakupach są prowadzone w Muzeum prace badawcze oraz przygotowywane ekspozycje - zaznaczają organizatorzy pokazu. - Pokłosiem dwóch ostatnich monograficznych wystaw poświęconych Aleksandrowi Gierymskiemu i Oldze Boznańskiej były zakupy ich prac: mistrzowskiej akwareli Gierymskiego "Przechadzka w parku", namalowanej w Paryżu między 1891 a 1893 oraz animalistycznego obrazu Boznańskiej "Śpiący pies", powstałego przed 1902.

Pokaz obejmuje dzieła, o które kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się w latach 2014-2016. Jest to malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, fotografie oraz wyroby rzemiosła artystycznego, poczynając od zabytków starożytnych: egipskich masek i antycznych naczyń, a kończąc na pracach współczesnych twórców.

Wśród zakupów największą grupę stanowią dzieła znaczących polskich artystów działających w XX i XXI w., między innymi Leona Chwistka, Alicji Halickiej, Łukasza Korolkiewicza, Marii Pinińskiej-Bereś, Przemysława Mateckiego czy Maurycego Gomulickiego. Kolekcje sztuki europejskiej wzbogacono pracami graficznymi wybitnych artystów francuskich: Pierre’a Bonnarda - akwaforta Trottins oraz Henriego de Toulouse-Lautreca.

Jednym ze źródeł zakupów zabytków są zbiory prywatne – w ten sposób pozyskano kolekcję fotografii Janusza Przewłockiego, w której znajdują się zdjęcia z polskich atelier XIX i początku XX w. Nabyto również unikatowy zespół zdjęć Konrada Brandla, ukazujących barwne życie dziewiętnastowiecznej Warszawy oraz fotografie dokumentujące powstawanie słynnej "Panoramy Racławickiej".

Jeśli chodzi o dary, to - jak podkreślają muzealnicy - od początków swego istnienia Muzeum Narodowe w Warszawie wzbogacane było darami osób prywatnych i instytucji. Jedną z darowizn jest zespół starożytnych artefaktów zebranych przez prof. Wiktora Andrzeja Daszewskiego, archeologa i badacza antyku. Są wśród nich fragmenty zdobionych reliefowo naczyń typu terra sigillata oraz niezwykle ciekawe przykłady ceramiki Gnathia, a także cenne maski mumiowe pochodzące z Egiptu okresu faraońskiego.

Dzięki darom osób prywatnych oraz przekazom z Narodowego Banku Polskiego znacznie powiększyła się muzealna kolekcja numizmatyczna. Zbiory malarstwa XIX wieku wzbogacił wyjątkowy dar Moniki Dillon – obraz Józefa Brandta "Żydzi prowadzący konie na targ". Za sprawą daru Leszka i Krystyny Missala z Kanady do kolekcji sztuki nowoczesnej trafiły obrazy Rafała Malczewskiego i Artura Nachta-Samborskiego. Kolekcję malarstwa uzupełniły również dzieła podarowane przez samych artystów: inspirowany sztuką informelu obraz Ireneusza Pierzgalskiego oraz dwa płótna Stefana Gierowskiego. Dzięki ostatnim wystawom w Muzeum Rzeźby w Królikarni do zbiorów trafiły cenne darowizny: rzeźby Marii Papy Rostkowskiej oraz praca Zbigniewa Libery Polski Wunderteam.

Rodzina Łukaszewiczów ofiarowała spuściznę po wileńskim malarzu Michale Roubie, obejmującą grafiki, rysunki i projekty.

Wśród zwróconych Muzeum strat wojennych wyróżnia się zespół rysunków artystów polskich m.in. Aleksandra Orłowskiego, Kazimierza Wojniakowskiego, Juliusza Kossaka, Zygmunta Vogla, pochodzący ze zbioru zakupionego przed wojną od Dominika Witke-Jeżewskiego, znakomitego kolekcjonera sztuki polskiej. Odzyskano także dzieła grafików polskich, m.in. prace Ignacego Łopieńskiego, jednego z odnowicieli grafiki autorskiej w Polsce oraz mistrzowskie litografie Leona Wyczółkowskiego.

Na pokazie znajdą się także zakupione w 2014 r. zdjęcia Konrada Brandela, który fotografował Warszawę z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Na jego fotografiach miasto tętni życiem, po ulicach i placach zdążają przechodnie, mkną tramwaje konne, dorożki i chłopskie wozy. Szczególną uwagę zwracają reporterskie ujęcia targów na Sewerynowie i placu Żelaznej Bramy, a także kadry nadwiślańskie dokumentujące działalność Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Wystawiona też będzie akwarela Aleksandra Gierymskiego (1850–1901), przedstawiająca paryżan spacerujących w Ogrodzie Luksemburskim, po raz pierwszy pojawiła się na rynku sztuki w 2010 roku w Domu Aukcyjnym Christie’s w Londynie. W 2014 roku praca została zauważona przez autorów wystawy monograficznej malarza i odnotowana w towarzyszącym jej katalogu (poz. kat. II.350). Przechadzkę w parku pozyskano do zbiorów Muzeum w 2015 roku. W Kolekcji Rysunku Polskiego MNW akwarela uzupełniła zespół 25 prac artysty wykonanych na papierze.

Kuratorem i koordynatorem pokazu jest Piotr Paweł Czyż. Pokaz "Bezcenne. Nabytki Muzeum Narodowego w Warszawie" można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie do 12 lutego 2017 roku. Muzeum przygotowało program wydarzeń towarzyszących. (PAP)

abe/ agz/

 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL