Druga Rzeczpospolita

18.05.2017

Dr Wojciech Woźniak: mamy 400 zbiorów związanych z gospodarką w okresie XX-lecia międzywojennego

Jesteśmy w posiadaniu 400 zbiorów zawierających dokumentację związaną z gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego – mówi dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych została partnerem konkursu „Kroniki Rozwoju”.

Celem konkursu „Kroniki Rozwoju”, organizowanego przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości jest przypomnienie inicjatyw gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, ludzki talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów.

PAP: Co archiwa oferują uczestnikom konkursu „Kroniki Rozwoju”?

Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: - Przede wszystkim bogactwo informacji. Archiwum jako miejsce odpowiedzi wymaga najpierw zadania konkretnego pytania. Gdy więc zapytamy, co wiemy o początkach LOT-u – odpowiedzią archiwów będzie zaproszenie do Archiwum Akt Nowych, gdzie przechowywane są akta przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze LOT z okresu międzywojnia.

A może zainteresuje kogoś rozwój elektryfikacji w dwudziestoleciu? Warto wówczas sięgnąć do dokumentacji Białostockiego Towarzystwa Elektryczności Spółka Akcyjna w Białymstoku przechowywanej w białostockim archiwum. A może ktoś zdecyduje się zbadać losy kolei w międzywojniu – wystarczy sięgnąć choćby do dokumentacji Dyrekcji Kolei Żelaznych w Katowicach przechowywanej w tamtejszym archiwum.

W naszych zbiorach uczestnicy konkursu na pewno znajdą materiały do swoich prac, ale również inspirację do tego, jakim aspektem gospodarki w dwudziestoleciu zająć się w swoich badaniach.

PAP: Jak duże mogą być zbiory dotyczące okresu międzywojnia, a szczególnie gospodarki?


Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: - Bardzo duże. Poszukiwania mogą iść w kilku kierunkach. W archiwach znajdziemy zarówno dokumentację przedsiębiorstw, fabryk, zakładów rzemieślniczych, jak i organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz administracji i sądownictwa gospodarczego.
 
Jesteśmy w posiadaniu 400 zbiorów zawierających dokumentację związaną z gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie liczę tu materiałów znajdujących się w dokumentacji urzędów i instytucji administracji państwowej i samorządu terytorialnego, które z racji z swych zadań zajmowały się również kwestiami gospodarczymi.

PAP: W jaki sposób można dotrzeć do tych materiałów?


Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: - Proponuję zacząć od przeglądu serwisu szukajwarchiwach.pl oraz baz danych na stronie archiwa.gov.pl. W następnej kolejności zapraszam do konkretnych archiwów, do których dostęp jest otwarty i bezpłatny, a archiwiści mogą bardzo pomóc, wskazując drogi poszukiwań.

Archiwalia można przeglądać, ale można również wykonywać z nich kopie cyfrowe własnym sprzętem po to, by dokładniej zapoznać się z nimi później. Trzeba jednak być przygotowanym na to, że archiwa wciągają… Odnaleziona informacja nierzadko prowadzi do kolejnej, a ta do następnej… W ten sposób można w archiwum spędzić długie godziny, ale na pewno nie będzie to czas stracony.

PAP: Jaka część zasobu archiwów państwowych jest obecnie dostępna online?


Dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: - Od 2009 r. archiwa państwowe dysponują własną platformą internetową, na której mogą publikować kopie cyfrowe archiwaliów, a także ich opisy w formie inwentarzy archiwalnych. Jest to wspomniany wcześniej serwis szukajwarchwiach.pl zbudowany i utrzymywany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Obecnie w serwisie dostępnych jest ponad 23 mln skanów, co oznacza, że użytkownik ma dostęp do 23 mln stron dokumentów archiwalnych. To jednak tylko drobna część zasobu archiwów państwowych.

Mimo że liczba skanów jest imponująca, ciągle jeszcze zdecydowana większość archiwaliów dostępna jest w czytelniach archiwów państwowych. Staramy się jednak ułatwić korzystanie z dokumentów, dlatego od początku roku prowadzimy duży projekt polegający na przeniesieniu treści papierowych inwentarzy i spisów archiwaliów do elektronicznych baz danych.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku pracownicy archiwów w całym kraju wprowadzili do baz danych ponad półtora miliona opisów teczek! To początek prac – w ciągu dwóch lat chcemy wpisać i udostępnić w Internecie ponad 10 mln opisów teczek.

Rozmawiała Justyna Maletka (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL