II Rzeczpospolita

23.08.2017 aktualizacja 24.08.2017

Do 31 VIII można przesyłać prace w konkursie PAP i NBP "Kroniki Rozwoju" nt. międzywojnia

Warsztat szewski - szewc przy pracy. 1929 r. Fot. NAC Warsztat szewski - szewc przy pracy. 1929 r. Fot. NAC

Mała piekarnia, zakład krawiecki, fabryka czy inna lokalna inicjatywa, która powstała w międzywojniu to temat do konkursu "Kroniki rozwoju". Do 31 sierpnia można przesyłać prace związane z lokalną historią gospodarczą 20-lecia międzywojennego.

Wszyscy zainteresowani mogą zaprezentować miejscowe osiągnięcia tego czasu, takie jak np. mała piekarnia, zakład krawiecki czy wytwórnia lokalnych wyrobów, instytucja finansowa albo fabryka.

Termin nadsyłania prac na konkurs "Kroniki rozwoju" mija 31 sierpnia. Prace konkursowe mają przybliżać inicjatywy gospodarcze dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów, a także lokalnych społeczności wiejskich.

Prace mogą mieć dowolną formę np.: publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio czy kopii dokumentów opatrzonych autorskim opisem.

Uczestnicy konkursu mogą oprzeć się o przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji, a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: dziennikarzy, samorządowców i czytelników. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają po 4 tys. zł, a drugich miejsc - po 2 tys. zł. Jury przyzna też dwie nagrody specjalne po 1 tys. zł za pracę najlepiej udokumentowaną faktograficznie i pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres Polskiej Agencji Prasowej lub mailem: kurier@pap.pl do 31 sierpnia.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu "Samorządowa Akademia Finansów V edycja", który PAP realizuje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Partnerem przedsięwzięcia jest Naczelne Archiwum Państwowe.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas konferencji w Warszawie w dniu 15 września.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP / Centrum Prasowe PAP

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL