Daty

Kalendarz historyczny

5.3

 • 1940 / 80 LAT TEMU

  Szef NKWD Ławrientij Beria. Fot. Wikimedia

  Na wniosek szefa NKWD Ławrientija Berii Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich oficerów więzionych w obozach na terenie Związku Sowieckiego oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej; w wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.

 • 1939 / 81 LAT TEMU

  Jan Gwalbert Pawlikowski. Źródło: Wikimedia Commons

  We Lwowie zmarł Jan Gwalbert Pawlikowski, ekonomista, polityk, historyk literatury, taternik, członek władz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Związku Ludowo-Narodowego, honorowy członek Związku Górali, laureat złotego Wawrzynu Akademickiego Polskiej Akademii Literatury.

 • 2013 / 7 LAT TEMU

  Czterech polskich himalaistów: Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski stanęło na szczycie niezdobytego do tej pory zimą ośmiotysięcznika Broad Peak w Karakorum; dwaj ostatni nie zdołali jednak powrócić na noc do obozu, 8 marca zostali uznani za zmarłych.

 • 2007 / 13 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Marek Obertyn, aktor.

 • 2006 / 14 LAT TEMU

  Premiera serialu telewizyjnego „Ranczo” w reżyserii Wojciecha Adamczyka.

 • 2002 / 18 LAT TEMU

  Stanisław Jankowski "Agaton". Pierwszy dzień Powstania Warszawskiego. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Warszawie zmarł Stanisław Jankowski, "Agaton", cichociemny, oficer AK, uczestnik Powstania Warszawskiego; po wojnie pracownik Biura Odbudowy Stolicy, współautor planu generalnego zagospodarowania przestrzennego Warszawy, m.in. Trasy W-Z i MDM; autor wspomnień „Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie”.

 • 1994 / 26 LAT TEMU

  Jan Dobraczyński. Fot. PAP/T. Zagoździński

  W Warszawie zmarł Jan Dobraczyński, pisarz, autor powieści historycznych; w latach 30. związany z ruchem narodowym; uczestnik kampanii 1939 r. i Powstania Warszawskiego; po wojnie związany ze Stowarzyszeniem PAX; poseł na Sejm PRL; w latach 1983-1989 przewodniczący Rady Krajowej PRON; w 1993 r. uhonorowany tytułem "Sprawiedliwego wśród Narodów Świata".

 • 1993 / 27 LAT TEMU

  W Słupsku zmarł Mieczysław Kościelniak, malarz, grafik; więzień KL Auschwitz, autor około 300 prac narysowanych w obozie, dokumentujących życie więźniów.

 • 1990 / 30 LAT TEMU

  Klemens Szaniawski. Fot. PAP/G. Rogiński

  W Warszawie zmarł prof. Klemens Szaniawski, filozof, logik, żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego.

 • 1986 / 34 LATA TEMU

  W Warszawie rozpoczął obrady III Kongres Nauki Polskiej. 

 • 1978 / 42 LATA TEMU

  Zbigniew Załuski. Fot. PAP/CAF

  W Warszawie zmarł Zbigniew Załuski, publicysta, pisarz, scenarzysta.

 • 1964 / 56 LAT TEMU

  Premiera filmu Jerzego Passendorfera „Skąpani w ogniu”.

 • 1957 / 63 LATA TEMU

  Wytyczono dokładny przebieg granicy polsko-radzieckiej w dawnych Prusach Wschodnich oraz na Mierzei Wiślanej i Zalewie Wiślanym.

 • 1953 / 67 LAT TEMU

  Podporucznik Franciszek Jarecki uprowadził samolot MIG-15 na Bornholm.

 • 1953 / 67 LAT TEMU

  Józef Stalin. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  W Kuncewie, obecnie część Moskwy, zmarł Józef Stalin, właściwie Iosif Dżugaszwili, sekretarz generalny KC KPZR i premier Związku Sowieckiego; zbrodniarz odpowiedzialny za prześladowania i śmierć milionów ludzi, który przez ćwierć wieku rządził totalitarnym państwem sowieckim; wśród jego ofiar były setki tysięcy Polaków.

 • 1953 / 67 LAT TEMU

  W Siemiatyczach urodził się Marek Antoni Nowicki, prawnik, działacz na rzecz praw człowieka, działacz podziemnej „Solidarności”, współzałożyciel polskiego oddziału Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2000-2005 Międzynarodowy Rzecznik Praw Obywatelskich w Kosowie z ramienia ONZ.

 • 1950 / 70 LAT TEMU

  W okolicach Lwowa w walce z oddziałami sowieckiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego zginął Roman Szuchewycz "Taras Czuprynka", naczelny dowódca UPA i kierownik OUN-B (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, frakcji Bandery). 

 • 1947 / 73 LATA TEMU

  Konstanty Andrzej Kulka. Fot.PAP/P.Polak

  W Gdańsku urodził się Konstanty Andrzej Kulka, skrzypek, pedagog.

 • 1946 / 74 LATA TEMU

  Winston Churchill. Fot. NAC

  W Fulton w Stanach Zjednoczonych Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie, podczas którego odnosząc się do kwestii sowieckiej kontroli nad częścią Europy powiedział: "Od Szczecina nad Bałtykiem po Triest nad Adriatykiem przecina kontynent żelazna kurtyna". 

 • 1945 / 75 LAT TEMU

  W Warszawie komunistyczne władze wykonały wyrok śmierci na Lucjanie Szymańskim „Janczarze”, ostatnim dowódcy Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK. „Janczar” został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa 23 grudnia 1944 r.; wyrok śmierci wydał Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie.

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Grupa Specjalna Sztabu Głównego Gwardii Ludowej PPR zastrzeliła podinspektora Aleksandra Reszczyńskiego, od czerwca 1940 r. komendanta Policji Polskiej (tzw. granatowej) m. Warszawy. Reszczyński powiązany był z kontrwywiadem AK. 

 • 1938 / 82 LATA TEMU

  Premiera filmu "Królowa przedmieścia" w reżyserii Eugeniusza Bodo.

 • 1935 / 85 LAT TEMU

  We Lwowie zmarł Stanisław Tołłoczko, chemik, filozof, profesor Uniwersytetu Lwowskiego.

 • 1927 / 93 LATA TEMU

  W Bogucicach, obecnie dzielnica Katowic, urodziła się Maria Klejdysz, aktorka.

 • 1908 / 112 LAT TEMU

  Teodor Parnicki. Fot. PAP/CAF

  W Charlottenburgu urodził się Teodor Parnicki, pisarz, autor powieści historycznych, m.in. "Srebrnych Orłów", "Końca Zgody Narodów", "Aecjusza, ostatniego Rzymianina" i "Tylko Beatrycze". 

 • 1902 / 118 LAT TEMU

  Prof. Tadeusz Manteuffel. Fot. PAP/CAF/S. Wdowiński

  W Rzeżycy na Łotwie urodził się Tadeusz Manteuffel, historyk mediewista, kierownik studium historycznego tajnego Uniwersytetu Warszawskiego (1940-1944), prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego (1950-1955), twórca i dyrektor Instytutu Historii PAN (1953-1970).

 • 1901 / 119 LAT TEMU

  Julian Przyboś. Źródło: Wikimedia Commons

  W Gwoźnicy koło Strzyżowa urodził się Julian Przyboś, poeta awangardowy, eseista, teoretyk literatury, członek POW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.

 • 1871 / 149 LAT TEMU

  W Zamościu urodziła się Róża Luksemburg, działaczka polskiego i niemieckiego ruchu robotniczego, ekonomistka; współzałożycielka SDKPiL (1893); należała do przywódców niemieckiej SPD i II Międzynarodówki; współzałożycielka Związku Spartakusa i KPD.

 • 1863 / 157 LAT TEMU

  Powstanie Styczniowe: W starciu pod Skałą poległ Andrij Potebnia, rosyjski oficer pochodzenia ukraińskiego, walczący po stronie powstańców w oddziale gen. Mariana Langiewicza; założyciel tajnej rewolucyjnej organizacji oficerów rosyjskich w Królestwie Polskim; w 1862 r. dokonał nieudanego zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego gen. Aleksandra Luedersa.

 • 1813 / 207 LAT TEMU

  W Petersburgu urodził się Kazimierz Stanisław Gzowski, działający w Kanadzie inżynier budowlany, projektant dróg, linii kolejowych, kanałów i mostów; założyciel parku narodowego na obszarze wodospadu Niagara i jego pierwszy prezes.

 • 1812 / 208 LAT TEMU

  Z wojsk Księstwa Warszawskiego utworzony został 5. korpus Wielkiej Armii, którym dowodził ks. Józef Poniatowski.

 • 1808 / 212 LAT TEMU

  We wsi Dobkiszki pod Sejnami urodził się Szymon Konarski, polski działacz niepodległościowy, powstaniec listopadowy, członek organizacji "Młoda Polska" i Stowarzyszenia Ludu Polskiego.

 • 1688 / 332 LATA TEMU

  W Grodnie, po raz pierwszy w historii Polski, zerwano Sejm jeszcze przed wyborem marszałka. 

 • 1616 / 404 LATA TEMU

  Na indeks ksiąg zakazanych przez Kościół katolicki wpisana została książka Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”.

 • 1603 / 417 LAT TEMU

  Wojska Rzeczpospolitej pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza zwyciężyły wojska szwedzkie w bitwie pod Rakvere w północnej Estonii. 

 • 1326 / 694 LATA TEMU

  W Wyszehradzie urodził się Ludwik Andegaweński, król węgierski, w latach 1370-1382 król Polski.

 • 1234 / 786 LAT TEMU

  W Ostrzyhomiu na Węgrzech urodziła się Kinga, córka króla Węgier Beli IV, żona księcia Bolesława V Wstydliwego; święta Kościoła katolickiego.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL