Daty

Kalendarz historyczny

5.8

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Grupa Żydów uwolnionych przez żołnierzy Batalionu "Zośka" z KL Warschau tzw. Gęsiówki. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Warszawskie: żołnierze Batalionu „Zośka” uwolnili około 350 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warschau na tzw. Gęsiówce.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Oskar Dirlewanger. Fot. Bundesarchiv. Źródło: Wikimedia Commons

  Powstanie Warszawskie: brygada SS Oskara Dirlewangera wymordowała na Woli około 20 tys. ludzi; w ciągu następnych dni liczba zamordowanych wzrosła do 40-60 tys.; dokładna liczba ofiar rzezi warszawskiej Woli pozostaje wciąż nieznana.

 • 2016 / 4 LATA TEMU

  W Rio de Janeiro rozpoczęły się XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy sportowcy zdobyli w ich trakcie 11 medali, w tym 2 złote.

 • 2012 / 8 LAT TEMU

  Erwin Axer. Fot. PAP/L. Szymański

  W Warszawie zmarł Erwin Axer, reżyser teatralny, eseista, pedagog; wieloletni dyrektor stołecznego Teatru Współczesnego.

 • 2012 / 8 LAT TEMU

  Kpt. Ignacy Skowron. Fot. PAP/A. Warżawa

  W Sitkówce koło Kielc zmarł Ignacy Skowron, ostatni z żyjących żołnierzy Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 r. bronili Westerplatte.

 • 2011 / 9 LAT TEMU

  W Warszawie zmarł Andrzej Lepper; szef Samoobrony i były wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona.

 • 1988 / 32 LATA TEMU

  We Wrocławiu zmarł Józef Pieracki, aktor.

 • 1987 / 33 LATA TEMU

  Zygmunt Mycielski. Fot. PAP

  W Warszawie zmarł Zygmunt Mycielski, kompozytor, krytyk muzyczny. 

 • 1982 / 38 LAT TEMU

  W Warszawie zmarła Helena Gruszecka, aktorka.

 • 1977 / 43 LATA TEMU

  W Warszawie urodził się Łukasz Garlicki, aktor. 

 • 1950 / 70 LAT TEMU

  W Stuttgarcie proklamowana została „Karta niemieckich wypędzonych ze stron ojczystych”.

 • 1947 / 73 LATA TEMU

  Marian Dziędziel. Fot. PAP/T. Żmijewski

  W Gołkowicach w pow. wodzisławskim urodził się Marian Dziędziel, aktor, związany z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; wystąpił m.in. w filmach „Sezon na leszcza”, „Wesele” (2004), „Dom zły”, „Kret”, „1920 Bitwa Warszawska”, „Supermarket”, a także w serialach „Blisko, coraz bliżej” i „Oficer”. 

 • 1945 / 75 LAT TEMU

   Decyzja o likwidacji Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

 • 1945 / 75 LAT TEMU

  Gen. Antoni Heda „Szary”. Fot. PAP/J. Mazur

  W nocy z 4 na 5 sierpnia, zgrupowanie poakowskich oddziałów partyzanckich, związanych z Delegaturą Sił Zbrojnych, pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego”, zaatakowało więzienie UB w Kielcach uwalniając ponad 350 więźniów.

 • 1944 / 76 LAT TEMU

  Jędrzej Moraczewski. Fot. NAC

  W Sulejówku zmarł Jędrzej Moraczewski, inżynier, działacz socjalistyczny, poseł do austriackiej Rady Państwa (1907-1918); pierwszy premier niepodległej Polski (1918-1919), powołany na to stanowisko przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; minister robót publicznych (1925-1929); poseł na Sejm (1919-1930).

 • 1943 / 77 LAT TEMU

  Polska Walcząca. Fot. PAP/M. Walczak

  Oddział AK przeprowadził udaną akcję uwolnienia z niemieckiego więzienia w Jaśle około 180 osób.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Janusz Korczak. Fot. PAP/CAF/Archiwum

  5 lub 6 sierpnia Janusz Korczak i jego współpracowniczka Stefania Wilczyńska razem ze swoimi wychowankami z Domu Sierot doprowadzeni zostali przez Niemców na Umschlagplatz, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Prof. Jan Piekałkiewicz. Fot. NAC

  Premier gen. Władysław Sikorski mianował Delegatem Rządu na Kraj prof. Jana Piekałkiewicza ze Stronnictwa Ludowego. 

 • 1942 / 78 LAT TEMU

  Barbara Sołtysik. Fot. PAP/M. Szyperko

  W Wadowicach urodziła się Barbara Sołtysik, aktorka.

 • 1940 / 80 LAT TEMU

  Premier RP gen. Władysław Sikorski oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podpisali polsko-brytyjską umowę wojskową.

 • 1931 / 89 LAT TEMU

  Janusz Majewski. Fot.PAP/R. Guz

  We Lwowie urodził się Janusz Majewski, reżyser, scenarzysta, rektor Warszawskiej Szkoły Filmowej; autor filmów „Zaklęte rewiry”, „Lekcja martwego języka”, „C.K. Dezerterzy”, „Mała matura 1947” oraz serialu „Królowa Bona”.

 • 1927 / 93 LATA TEMU

  Janusz Tazbir. Fot. PAP/A.Rybczyński

  W Kałuszynie urodził się Janusz Tazbir, historyk, znawca epoki nowożytnej, badacz dziejów kultury i historii ruchów religijnych; autor książek „Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w.”, „Historia Kościoła katolickiego w Polsce 1460-1795”, „Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie”, „Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna”. 

 • 1922 / 98 LAT TEMU

  Marszałek Józef Piłsudski podczas V Zjazd Legionistów w Kielcach. 08.1926. Fot. NAC

  W Krakowie rozpoczął się pierwszy zjazd legionistów

 • 1921 / 99 LAT TEMU

  Roman Bratny. Fot. PAP/Z.Matuszewski

  W Krakowie urodził się Roman Bratny, prozaik, poeta, publicysta i scenarzysta filmowy, autor powieści „Kolumbowie. Rocznik 20”.

 • 1920 / 100 LAT TEMU

  Papież Benedykt XV. Źródło: Wikimedia Commons

  Papież Benedykt XV skierował do biskupów świata przesłanie „O zmiłowanie Boga nad nieszczęsną Polską”.

 • 1915 / 105 LAT TEMU

  Wojska niemieckie zajęły opuszczoną przez Rosjan Warszawę.

 • 1908 / 112 LAT TEMU

  Walery Antoni Wróblewski. Źródło: Wikimedia Commons

  W Ouarville we Francji zmarł Walery Antoni Wróblewski, jeden z dowódców Powstania Styczniowego, związany z „czerwonymi”; działacz Zjednoczenia Emigracji Polskiej; generał Komuny Paryskiej; członek władz I Międzynarodówki; od 1895 r. w PPS. 

 • 1900 / 120 LAT TEMU

  W Warszawie urodził się Leonard Buczkowski, reżyser „Zakazanych piosenek” – pierwszego powojennego polskiego filmu fabularnego, „Skarbu” oraz „Przygody na Mariensztacie”, która była pierwszym polskim kolorowym filmem fabularnym.

 • 1884 / 136 LAT TEMU

  W Warszawie urodził się Ludwik Hirszfeld, lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog.

 • 1864 / 156 LAT TEMU

  Romuald Traugutt. Fot. PAP/Reprodukcja

  Na stokach warszawskiej Cytadeli władze carskie dokonały egzekucji Romualda Traugutta – dyktatora Powstania Styczniowego oraz czterech jego współpracowników: Jana Toczyskiego, Rafała Krajewskiego, Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego.

 • 1827 / 193 LATA TEMU

  Gen. Marian Langiewicz. Źródło: CBN Polona

  W Krotoszynie urodził się Marian Langiewicz, generał, dyktator Powstania Styczniowego.

 • 1816 / 204 LATA TEMU

  Gen. Tomasz Wawrzecki. Fot. Wikimedia Commons

  W Widzach Łowczyńskich zmarł gen. Tomasz Wawrzecki, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania 1794 r. (po dostaniu się do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki), członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, minister sprawiedliwości w Królestwie Polskim.

 • 1815 / 205 LAT TEMU

  W folwarku Czarci Kąt koło Wilna zmarł Hieronim Stroynowski, biskup wileński, prawnik, filozof prawa, ekonomista, członek Komisji Edukacji Narodowej; profesor Akademii Wileńskiej i jej rektor w latach 1799-1806.

 • 1772 / 248 LAT TEMU

  "Obraz Europy w lipcu 1772" - alegoria I rozbioru Polski. Źródło: CBN Polona

  I rozbiór Polski. Traktat rozbiorowy w Petersburgu podpisały Rosja, Prusy i Austria.

 • 1598 / 422 LATA TEMU

  Król Polski Zygmunt III Waza wypłynął z Helu do Szwecji w celu stłumienia buntu księcia Karola Sudermańskiego.

 • 1579 / 441 LAT TEMU

  Kard. Stanisław Hozjusz. Fot. CBN Polona

  W Capranicy koło Rzymu zmarł Stanisław Hozjusz, teolog katolicki, kardynał, działacz kontrreformacji; w 1564 r. sprowadził do Polski zakon jezuitów, zakładając w Braniewie pierwsze jezuickie kolegium.

 • 1461 / 559 LAT TEMU

  Aleksander Jagiellończyk na rysunku Jana Matejki. Fot. PAP/Reprodukcja

  W Krakowie urodził się przyszły król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL