Polska po 1989 roku

16.02.2017 aktualizacja 17.02.2017

W piątek pogrzeb Marii Dmochowskiej - żołnierza AK, działaczki opozycji, posłanki

Maria Dmochowska. Fot. PAP/T. Gzell Maria Dmochowska. Fot. PAP/T. Gzell

Uroczystości pogrzebowe Marii Dmochowskiej - harcerki Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, działaczki opozycji demokratycznej w PRL, posłanki w latach 1989-1997, wiceprezes IPN - odbędą się w piątek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.15 w Domu Pogrzebowym na wojskowych Powązkach, po nich nastąpi złożenie prochów w grobie rodzinnym.

Maria Dmochowska z domu Lipska urodziła się 18 lipca 1930 r. w Warszawie.

Podczas II wojny światowej jako trzynastolatka zapisała się do Szarych Szeregów - należała do konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej im. Tomasza Zana w Okręgu Warszawskim Armii Krajowej. Od 1944 r. była żołnierzem AK o pseudonimie Maja. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim i w walkach Grupy Kampinos AK - była łączniczką w Kompanii Lotniczej dowodzonej przez por. Tadeusza Gaworskiego ps. Lawa.

Po wojnie instruktorka ZHP nurtu mikołajczykowskiego, czynnie przeciwstawiająca się procesowi podporządkowania ZHP partii komunistycznej.

Absolwentka i pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi. Była lekarzem hematologiem. Z uczelni została usunięta w 1968 r. za aktywne sprzeciwianie się represjom wobec kolegów pochodzenia żydowskiego.

W czasach PRL była działaczką opozycji demokratycznej, współorganizowała NSZZ "Solidarność" w Łodzi. Była delegatką na pierwszy krajowy zjazd delegatów związku, który odbył się w Gdańsku w 1981 roku. Była internowana w stanie wojennym.

W okresie transformacji ustrojowej była łódzką posłanką na Sejm PRL/RP X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a następnie w Sejmie I i II kadencji z ramienia Unii Demokratycznej. W latach 1997-2000 była doradcą Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od grudnia 2000 r. pracowała jako doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W 2006 r. za kadencji prezesa Janusza Kurtyki została powołana na stanowisko wiceprezesa IPN. Funkcję tę sprawowała do czerwca 2012 r.

Znana była z pogody ducha, niespożytej energii i olbrzymiej tolerancji. Do końca życia była aktywna w organizacjach kombatanckich i społecznych, m.in. w Radzie Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Była też członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Była odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Maria Dmochowska zmarła 10 lutego. Miała 87 lat.

Krewni zmarłej - zgodnie z jej życzeniem - proszą o dokonywanie w jej intencji wpłat na Fundusz Zasłużonych, który udziela pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji działaczom opozycji antykomunistycznej i Solidarności. (PAP)

nno/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL