Kultura i sztuka po 1989 roku

29.03.2013 aktualizacja 14.12.2016

Ochrona dziedzictwa kultury polskiej za granicą

Zespół klasztorny karmelitów bosych. Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej (Szkaplerznej) w Berdyczowie. Źródło: MKiDN Zespół klasztorny karmelitów bosych. Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej (Szkaplerznej) w Berdyczowie. Źródło: MKiDN

„Ochrona Dziedzictwa Kultury Polskiej za Granicą” - to moduł, który prezentuje materiały powstające we współpracy portalu dzieje.pl z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Przedstawiane są w nim projekty dotyczące ochrony i konserwacji pozostających poza krajem cennych zabytków związanych z historią Rzeczpospolitej.

Zmiany polityczne po roku 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej umożliwiły podjęcie na szerszą skalę działań związanych z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.Tworzenie warunków do ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, jak i dorobku wielu generacji emigracji polskiej, wytworzonego, zgromadzonego bądź przechowywanego w całej Europie i innych częściach świata, stało się istotnym zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty dotyczące ochrony i konserwacji pozostających poza krajem cennych zabytków finansowane są przez MKiDN, a także m.in. z funduszy Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji państwowych, samorządowych, kościelnych oraz organizacji pozarządowych.

Krajowe instytucje kultury, muzea, archiwa, biblioteki, uczelnie artystyczne, Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe angażują się nie tylko w projekty badawcze i dokumentacyjne, ale także w prace remontowe i konserwatorskie zabytków związanych z polską spuścizną kulturową poza granicami Rzeczpospolitej. Odpowiedzią na społeczne potrzeby stał się program dotacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, a od 2017 r. również „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”. Ich operatorem jest Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

W perspektywie zbliżającej się 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, projekty związane z dziedzictwem dawnej Rzeczpospolitej i polskiego wychodźstwa nabierają dodatkowego znaczenia. Są one szansą na promocję naszego kraju poprzez upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej jako części dziedzictwa europejskiego i światowego, a także cenionej w świecie polskiej szkoły konserwatorskiej.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL