Inne

11.01.2017

Konkurs wiedzy o Śląsku „Silesia Incognita”

Przygotowanie multimedialnej prezentacji poświęconej wybranemu zagadnieniu z historii Śląska to zadanie uczestników Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita”, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 37 oraz Muzeum Miejskie w Tychach.

Jak informują organizatorzy, konkurs ma na celu budzenie zainteresowania młodzieży dziejami i kulturą własnego regionu, zachęcanie do dalszych samodzielnych poszukiwań, upowszechnianie wiedzy na temat historii i kultury Śląska, jak również demonstrowanie nowoczesnych metod prezentowania dziedzictwa regionalnego i podnoszenie umiejętności uczniów związanych z wykorzystaniem nowych technologii, znajdowania, selekcji i prezentacji informacji.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich klas gimnazjów. Mogą w nim wziąć udział dwuosobowe reprezentacje chętnych szkół.

W pierwszym etapie uczestnicy nadsyłają na adres organizatorów prezentacje multimedialne poświęcone wybranej postaci, miejscu lub wydarzeniu z dziejów Śląska. Jury oceni je pod kątem poprawności merytorycznej, formy oraz stopnia wyczerpania tematu. W drugim etapie autorzy najlepszych prezentacji zostaną zaproszeni na finał, w czasie którego ocenie będzie podlegać ich wiedza.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z prezentacjami mija 3 lutego 2017 roku. Finał konkursu planowany jest na marzec 2017 roku.

Patronem merytorycznym konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. (PAP)

lun/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL