Inne

11.01.2017

Nadano nazwy nowym ulicom w Nowym Centrum Łodzi

Rodziny łódzkich fabrykantów oraz wybitni twórcy filmowi zostali patronami sześciu nowych ulic, które powstały ostatnio w okolicach nowego dworca Łódź Fabryczna. Stosowne uchwały przyjęto podczas środowej sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

Głosami radnych w środę nadano nazwy pierwszym sześciu ulicom i jednemu z placów spośród ponad 30 nowych dróg i skwerów powstających w Nowym Centrum Łodzi (NCŁ). To obszar w centrum miasta o powierzchni ok. 100 ha, który w najbliższych latach ma zamienić się w atrakcyjną przestrzeń publiczną. Jego głównym obiektem jest otwarty w grudniu 2016 r. multimodalny dworzec Łódź Fabryczna.

Wśród nazw trzech nowych ulic radni zatwierdzili patronów - wybranych m.in. we wcześniejszych konsultacjach społecznych - związanych z największymi rodami dawnych łódzkich fabrykantów. W związku z tym oddanym niedawno do użytku drogom nadano nazwy: aleja Rodziny Scheiblerów, aleja Rodziny Poznańskich oraz aleja Rodziny Grohmanów. Głowy rodów i właściciele fabryk - Karol Scheibler, Izrael Poznański i Ludwik Grohman – w XIX-wiecznej Łodzi byli największymi przemysłowcami, tworzącymi "ziemię obiecaną".

Trzem kolejnym nowym ulicom w NCŁ nadano imiona twórców filmowych - Krzysztofa Kieślowskiego (reżyser, scenarzysta filmowy), Wojciecha Hasa (reżyser filmowy, scenarzysta, producent) oraz Barbary Sass-Zdort (łodzianka z urodzenia, reżyser i scenarzysta filmowy).

Jeden z placów nazwano natomiast imieniem prof. Janusza Szoslanda - wybitnego włókiennika, nauczyciela akademickiego na Politechnice Łódzkiej, członka Polskiej Akademii Nauk.

Uchwały dot. nazewnictwa szklaków komunikacyjnych, skwerów i placów w NCŁ mają być procedowane sukcesywnie, ponieważ część z nich jest jeszcze na etapie projektów.(PAP)

bap/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL