Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

23.01.2017

Muzeum Izba Polska - Polakkasernen w Taagerup

Muzeum Izba Polska - Polakkasernen w Taagerup. Fot. Wojciech Marchlewski. Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa Muzeum Izba Polska - Polakkasernen w Taagerup. Fot. Wojciech Marchlewski. Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa

Polakkasernen, czyli tzw. Polskie Czworaki na terenie Danii na wyspie Lolland są na nowo dostępne dla zwiedzających. Każdego roku zabytek ten odwiedza przeszło 1000 osób. Jedyną szansą przywrócenia Muzeum jego funkcji wystawienniczej, edukacyjnej i muzealnej było opracowanie przez Fundację Terpa wspólnie z przedstawicielami lokalnego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, scenariuszy wystaw, których mottem jest „Wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Danii” oraz zorganizowanie ekspozycji. Udało się również przy tej okazji odtworzyć podział wnętrza zabytkowego budynku tak, jak zaprojektował go Henrik Glanha.

Muzeum „Izba Polska” w powstało w roku 1984 z inicjatywy redaktora miejscowej gazety Torstena Elsvora. Wokół Torstena zebrała się grupa entuzjastów, którzy chcieli upamiętnić polskich pracowników sezonowych pracujących na wyspie Lolland w pierwszej ćwierci XX wieku. Muzeum zostało udostępnione zwiedzającym 29 listopada 1984 r.

W roku 2013 w uporządkowanie zbiorów muzealnych i ekspozycji włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Dokonano wówczas ocenę funkcjonowania placówki. Powstał raport, który stał się osnową do przygotowania projektu prac mających na celu inwentaryzację zbiorów muzealnych oraz utworzenie pierwszej profesjonalnej ekspozycji prezentującej życie codzienne polskich pracownic sezonowych na początku XX wieku. W roku 2014 utworzono pierwszą wystawę, kolejne w roku 2015.

Ekspozycje prezentują polską sezonową emigrację zarobkową do Danii w latach 1898 – 1929. Wątki powiązane są tematycznie i tworzą jedną uzupełniającą się całość. Tematem przewodnim wystawy jest wspólne dziedzictwo Polaków i Duńczyków w takich dziedzinach, jak: praca – prawo – wiara – strój –zwyczaje codzienne. Celem ekspozycji jest uświadomienie odwiedzającym dziedzictwa kulturowego Polaków i Duńczyków.

Jednym z założeń wystawy jest również pokazanie, w jakim zakresie polscy pracownicy sezonowi wpłynęli na zmianę sytuacji pracowników najemnych w Danii, a także, jaką rolę odegrali w rozwoju ekonomicznym i gospodarczym wyspy Lolland. Na wystawie uwzględniona jest także perspektywa pracownika sezonowego, jego nadziei, uprzedzeń i lęków wiązanych z pracą w Danii. Dlatego też pokazano warunki życia polskich pracowników sezonowych, ich kontakty z krajem, pracę i świętowanie.

Aby zrealizować ten cel zorganizowano sześć wystaw stałych, tworzących całościową ekspozycję prezentującą polską emigrację sezonową z początku XX wieku. Zostały one zrealizowane na podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Izby Polskiej Taagerup opracowania pt.: „Scenariusze wystaw stałych muzeum Taagerup", wykonanego przez artystę plastyka Wojciecha Marchlewskiego, reprezentującego Fundację Terpa.

Ekspozycje zostały zorganizowane w oryginalnych, odnowionych izbach budynku mieszkalnego przeznaczonego dla pracownic sezonowych - Polakkasernen.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracy i zaangażowaniu Fundacji Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Izby Polskiej w Taagerup.

oprac. Jerzy Szałygin

abe/mjs

Muzeum Izba Polska (Polakkasernen) w Taagerup w Danii

Taagerup

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL