Polska po 1989 roku

20.12.2016

Senat uczcił 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Henryk Sienkiewicz. Źródło: CBN Polona Henryk Sienkiewicz. Źródło: CBN Polona

W uznaniu jej zasług na rzecz krzewienia polskości w kraju i za granicą Senat uczcił we wtorek 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej. Podkreślono wpływ stowarzyszenia na kształtowanie postaw patriotycznych i unarodowienie mas społecznych.

Za uchwałą ws. uczczenia 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej głosowało 72 senatorów, nikt nie był przeciwko, ani nie wstrzymał się od głosu.

Jak przypomniano w treści uchwały, Polska Macierz Szkolna to stowarzyszenie oświatowe, powołane do życia w 1906 r. przez Henryka Sienkiewicza w celu organizacji niepublicznych szkół i placówek oświatowych z polskim językiem wykładowym, działających w duchu chrześcijańskim i narodowym.

Polska Macierz Szkolna powstała na terenach objętych zaborem rosyjskim, gdzie poziom analfabetyzmu wśród ludności małych miasteczek i wsi sięgał 75 proc. Dla umożliwienia nauki w języku polskim wybitny polski pisarz, noblista Henryk Sienkiewicz podjął inicjatywę powołania stowarzyszenia, które zajmie się organizacją polskiej oświaty - napisano w uchwale.

"Powstała na terenach objętych zaborem rosyjskim, gdzie poziom analfabetyzmu wśród ludności małych miasteczek i wsi sięgał 75 procent. Dla umożliwienia nauki w języku polskim wybitny polski pisarz, noblista Henryk Sienkiewicz podjął inicjatywę powołania stowarzyszenia, które zajmie się organizacją polskiej oświaty" - napisano.

"Z inicjatywy Polskiej Macierzy Szkolnej w szybkim czasie powstały liczne szkoły powszechne, średnie, ochronki dla dzieci, uniwersytety ludowe, domy kultury, kursy dla analfabetów, bezpłatne biblioteki" - zaznaczono.

Jak podkreślono, już w 1907 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o zawieszeniu działalności organizacji. Stowarzyszenie kontynuowało działalność w konspiracji.

"Dzięki Polskiej Macierzy Szkolnej tysiące Polaków w kraju pozostającym pod zaborami mogło uczyć się w języku polskim, poznawać polską literaturę i historię. Miało to ogromny wpływ na unarodowienie szerokich mas społecznych i kształtowanie postaw patriotycznych. Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej walnie przyczyniła się do rozbudzenia aspiracji niepodległościowych Polaków i w ostateczności do odrodzenia się Rzeczypospolitej" - ocenili autorzy projektu, przypominając, że działalność Polskiej Macierzy Szkolnej kontynuowana była także po II wojnie światowej, w Wielkiej Brytanii, "gdzie zajęła się zakładaniem szkół języka polskiego, kształceniem dzieci, młodzieży i dorosłych Polaków pozostających poza granicami ojczyzny". (PAP)

pj/ kos/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL