> >

O PORTALU

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

Więcej
Polityka cookies

Polityka prywatności i polityka cookies www.dzieje.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) Muzeum Historii Polski w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 73/2006. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: daneosobowe@muzhp.pl.

Twój adres e-mail

Aby otrzymywać newsletter niezbędne jest podanie swojego adresu e-mail. Adres ten, po weryfikacji, zostanie dopisany automatycznie do bazy danych subskrybentów.

Dane zbierane automatycznie - cookies

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, dane regionalne (państwo, miasto, region), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Jeżeli zapisałeś się na Newsletter, uznajemy, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane o każdym użytkowniku.

Jeśli chcesz zmienić swój adres e-mail na który wysyłany jest Newsletter, musisz wypisać się z naszej bazy danych używając linka który otrzymujesz z każdym Newsletterem i zapisać się ponownie, podając swój nowy adres e-mail.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. Twój adres IP, dane regionalne (państwo, miasto, region), nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

polityka cookies.pdf

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, By przeciwdziałać możliwości nieautoryzowanego dostępu do nich lub ich ujawnienia, wdrożyliśmy odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia tych informacji.

Muzeum Historii Polski w Warszawie przetwarza Twoje dane osobowe w niżej podanych celach oraz na niżej podanych podstawach

Cele Przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Obsługa newslettera „ dzieje.pl” Przesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw
Cele analityczne i statystyczne Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług
Cele marketingowe Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z wysyłką newslettera. Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej do potrzeb odbiorców

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych będzie zgodny z okresem udzielenia zgody na przetwarzanie danych oraz z okresem dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Przysługujące prawa

Dysponujesz następującymi prawami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • prawem żądania dostępu do Twoich danych dotyczących (art. 15 Rozporządzenia),
  • prawem żądania sprostowania Twoich danych dotyczących art. 16 Rozporządzenia),
  • prawem żądania usunięcia Twoich danych dotyczących (art. 17 Rozporządzenia),
  • prawem żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 18 Rozporządzenia),
  • prawem wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dotyczących (art. 21 Rozporządzenia),
  • prawem do przenoszenia Twoich danych dotyczących (art. 20 Rozporządzenia),
  • prawem do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).
  • Ponadto masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania przez Muzeum Historii Polski Twoich danych dokonanego jeszcze przed cofnięciem zgody.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Newsletter