Złoty

18.10.2018

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości wciąż używano w Polsce waluty dawnych zaborców. W obiegu były przede wszystkim ruble carskie – na całym terenie dawnego Królestwa Polskiego i tzw. Kresów Wschodnich. Na obszarach zaboru niemieckiego płacono markami niemieckimi, a w Galicji – koronami austro-węgierskimi. Oprócz tego od 1917 r. na północnych terenach Królestwa Polskiego używano marek polskich, na północnym wschodzie – ostrubli i ostmarek, a na terenach graniczących z Ukrainą – grzywien oraz karbowańców.

O wprowadzeniu jednolitej waluty myślano od 1919 r. Pierwotnie miał nią być dzielący się na sto groszy Lech, ale w marcu tamtego roku zdecydowano, że nowa waluta będzie się nazywać złoty. Jego wprowadzenie nie mogło jednak zostać dokonane z powodów technicznych. Wielowalutowość likwidowano więc stopniowo. Jesienią 1919 unieważniono marki niemieckie, w styczniu 1920 r. korony, a w kwietniu ruble. Pełna unifikacja zakończyła się jesienią 1923 r. Wciąż jednak nie oznaczało to triumfu złotego. Zamiast obcych walut początkowo wprowadzano marki polskie, co wynikało głównie z posiadanego zapasu tych banknotów.

Operacja walutowa zbiegła się z okresem poważnego kryzysu gospodarczego i wynikającej z niego hiperinflacji. W ciągu kilku tygodni od wprowadzenia na całym terenie Polski marek polskich przestały one w zasadzie spełniać funkcję miernika wartości. Sytuację tę powstrzymały dopiero reformy Władysława Grabskiego. W ich wyniku 28 kwietnia 1924 r. uruchomił działalność Bank Polski i tego samego dnia wprowadzono do obiegu złotego, rozpoczynając wymianę pieniędzy w stosunku 1 zł – 1 800 000 marek. Trwała ona rok i zakończyła się w końcu maja 1925 r.
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL