Europa i świat po 1989 roku

08.11.2019

Unijni ministrowie finansów i edukacji po raz pierwszy razem o nauce

Unijni ministrowie finansów i edukacji na pierwszym w historii wspólnym posiedzeniu rozmawiali w piątek na temat roli kształcenia i szkoleń we wspomaganiu wzrostu gospodarczego. Wielu z nich podkreślało, że edukacja powinna być strategicznym celem UE.

Dyskusje zorganizowała sprawująca w tym półroczu przewodnictwo Finlandia, która jest znana z bardzo wysoko ocenianego systemu edukacji. Celem debaty była wymiana doświadczeń i praktyk dotyczących jakości, wydajności i skuteczności kształcenia.

"Słyszeliśmy wiele mocnych głosów za tym, by edukacja i szkolenia, jak również inwestowanie Europy w jej przyszłość, były strategicznymi obszarami dla UE" - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli minister edukacji Finlandii Li Andersson.

Choć szkolnictwo w Unii jest finansowane główne z budżetów, ministrowie finansów raczej nie rozmawiają o tym temacie podczas spotkań w Brukseli. Z danych OECD wynika, że w 21 państwach członkowskich, które należą również do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, edukacja od szkoły podstawowej po szkolnictwo wyższe jest finansowana ze środków publicznych średnio w 87 proc.

Finowie uważają, że wzmocnienie kapitału ludzkiego nie musi się koniecznie wiązać ze zwiększeniem wydatków. Są na to zresztą dowody, bo już teraz niektóre państwa osiągają znacznie lepsze wyniki (np. w ramach programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów PISA) mimo porównywalnego poziomu finansowania.

"Mieliśmy dziś szerokie zrozumienie, że uzyskiwanie wyższych wyników edukacyjnych wymaga wydatkowania środków w sposób bardziej gospodarny i skuteczniejszy. Skuteczność może być poprawiona przez upowszechnianie wiedzy, co dobrze działa w różnych systemach edukacyjnych w różnych krajach" - mówiła Andersson.

Unijny komisarz ds. edukacji Tibor Navracsics podkreślał, że w szybko zmieniającym się świecie pracy, kluczowe znaczenie ma umożliwianie uczenia się przez całe życie wszystkim obywatelom.

Edukacja i szkolenie są już częścią strategii Europa 2020. Przywódcy państw członkowskich wezwali do zwiększenia inwestycji w umiejętności i edukację w strategicznym programie na lata 2019–2024.

Średni poziom wyższego wykształcenia w UE w grupie wiekowej 30–34 lata wzrósł z 31 proc. w 2008 r. do 41 proc. w 2018 r. Natomiast pod względem jakości wyniki UE są na średnim poziomie w PISA.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

stk/ ndz/ kar/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL