Inne

15.11.2017

Prof. Mikułowski Pomorski doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

Jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania prof. Jerzy Mikułowski Pomorski został w środę wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie wykładał przez blisko 30 lat.

„Pan profesor dzięki swojej wiedzy i mądrości, postawie szacunku i zrozumienia wobec innych, a także dzięki skromności i umiłowaniu nauki wpisuje się w najlepsze europejskie tradycje uniwersyteckie” – powiedział w środę rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk.

Laudację na cześć prof. Mikułowskiego Pomorskiego wygłosił prof. Stanisław Michalczyk. „Myśl przewodnią większości publikacji profesora, czyli jądro propozycji teoretycznych stanowi teza, że podstawowym zjawiskiem społecznym jest proces komunikacji i komunikowania się” – podkreślił.

W swoim wystąpieniu prof. Jerzy Mikułowski Pomorski mówił o tym, jak śląskie doświadczenia wpłynęły na jego postrzeganie świata i pracę naukową, koncentrującą się w katowickim ośrodku na tematyce prasy lokalnej. „To właśnie moje katowickie doświadczenia posłużyły mi do podjętych już w Krakowie studiów nad komunikacją międzykulturową i uruchomienia pierwszej w Polsce Katedry Studiów Europejskich. Śląska empiria oswajała mnie z myślą europejskiej wielokulturowości, dodając do zróżnicowanego kulturowo Górnego Śląska motywy kresowe i elementy dziedzictwa innych migracji, które przetoczyły się przez Śląsk” – powiedział.

Jerzy Mikułowski Pomorski urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., rok wcześniej rozpoczął jeszcze studia socjologiczne. Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego.

Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora. W 1991 r. objął zorganizowaną przez siebie Katedrę Studiów Europejskich – pierwszą taką jednostkę w Polsce. Jest autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych, był ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W 1993 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1996 r. – tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Brytanii w dziedzinie prawa.

Świętujący 50-lecie istnienia Uniwersytet Śląski uhonorował dotychczas tytułem doktora honoris causa 55 osobistości, m.in. Tadeusza Różewicza, Józefa Szajnę, Ryszarda Kapuścińskiego, Sławomira Mrożka, czy Wojciecha Kilara. (PAP)

autor: Anna Gumułka

lun/ ekr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL