Ochrona dziedzictwa
kultury polskiej za granicą

13.10.2016 aktualizacja 21.11.2016

Tablica poświęcona Kazimierzowi Badeniemu zostanie odsłonięta w Pradze

Kazimierz Badeni - fotografia wizytowa. Źródło: BN Polona Kazimierz Badeni - fotografia wizytowa. Źródło: BN Polona

Wybitnemu polskiemu politykowi i ważnej postaci w historii Czech jest poświęcona tablica pamiątkowa, której odsłonięcie nastąpi w czwartek, 13 października w Pradze.

Tablica ku czci Kazimierza Feliksa hrabiego Badeniego (1846-1909), wybitnego polskiego polityka, ważnej postaci w historii Czech u schyłku XIX stulecia zostanie odsłonięta w przeddzień 170. rocznicy urodzin polskiego polityka - poinformowała PAP Dorota Janiszewska-Jakubiak, z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.

Tablica ufundowana ze środków MKiDN została umieszczona na fasadzie domu nr 290 na rogu ulic Badeniho i Na Valech w Pradze. Odsłonięcie tablicy nastąpi o godz. 16 z udziałem przedstawiciela MKiDN. Zostanie odczytany list ministra kultury Piotra Glińskiego.

Kazimierz Badeni, czołowy przedstawiciel galicyjskich konserwatystów w końcu XIX wieku, pełnił urząd premiera Austro-Węgier. Wcześniej był starostą w Żółkwi, Rzeszowie i Krakowie, był też wieloletnim posłem na Sejm Krajowy, a w latach 1888-1895 namiestnikiem Galicji.

We wrześniu 1895 roku Kazimierz Badeni objął tekę premiera i ministra spraw wewnętrznych Austro-Węgier, rozpoczynając dwuletni okres tzw. „polskich rządów” w monarchii habsburskiej. Z żadnym innym ówczesnym polskim politykiem nie wiązano tak wielkich planów i oczekiwań. Żaden też nie cieszył się takim zaufaniem cesarza.

W skomplikowanych realiach politycznych wielonarodowościowej monarchii austro-węgierskiej, w czasie rosnących w siłę nacjonalizmów, zwłaszcza zaś ruchu wszechniemieckiego, premier Kazimierz Badeni podjął próbę uregulowania narastającego konfliktu narodowościowego w Czechach. W niecały miesiąc po otrzymaniu nominacji na premiera, zniósł stan wojenny i ogłosił amnestię dla czeskich więźniów politycznych.

Po wielu miesiącach prac rząd przygotował projekt ustawy, która zrównywała w prawach język czeski z niemieckim na historycznych ziemiach Korony Świętego Wacława. Kazimierz Badeni, polski patriota, doskonale rozumiał aspiracje czeskiego ruchu narodowego.

Po wielu miesiącach prac rząd przygotował projekt ustawy, która zrównywała w prawach język czeski z niemieckim na historycznych ziemiach Korony Świętego Wacława. Kazimierz Badeni, polski patriota, doskonale rozumiał aspiracje czeskiego ruchu narodowego. Opór przeciw przyjętym rozwiązaniom ze strony ugrupowań niemieckich i socjalistycznych zmusił Kazimierza Badeniego do złożenia urzędu w listopadzie 1897 roku.

Energiczny organizator, Kazimierz Badeni znakomicie sprawdzał się w roli administratora. Był politykiem zasad, nie stronił wszakże od kompromisów. W trakcie pełnienia urzędu namiestnika Galicji doprowadził np. do zawarcia, krótkotrwałego wprawdzie, porozumienia pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Gabinet pod prezesurą Kazimierza Badeniego podjął ponadto próbę reformy systemu wyborczego monarchii austro-węgierskiej w celu jego demokratyzacji i większej reprezentatywności.

Według historyków talenty i osiągnięcia Kazimierza Badeniego stawiają go w rzędzie najznakomitszych polskich polityków epoki rozbiorowej.

Upamiętnienie jest efektem współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu z władzami miasta Pragi oraz dzielnicy Praga 6, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej a także Instytutem Polskim w Republice Czeskiej.

Autorem upamiętnienia jest rzeźbiarz Marek Moderau. Artysta realizuje rzeźby w tworzywie ceramicznym, kamieniu, szkle, tworzywach termoplastycznych i odlewane z metalu. Jest autorem m.in Pomnika Żegoty w Warszawie (wraz z Hanną Szmalenberg), pomnika Szmula Zygielbojma w Warszawie, pomnika nagrobnego żołnierzy bolszewickich w Ossowie, pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, pomnika Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie, pomnika Rzezi Wołyńskiej w Warszawie.(PAP)

abe/ mow/

Tablica poświęcona Kazimierzowi Badeniemu odsłonięta w Pradze

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL