XIX wiek

26.03.2013 aktualizacja 18.07.2016

Publikacja łódzkiego naukowca wyróżniona Nagrodą Europa Nostra

Publikacja "Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym 1771-1914" autorstwa dr hab. Bartosza M. Walczaka z Politechniki Łódzkiej, została wyróżniona Nagrodą Europa Nostra 2013 w konkursie UE i organizacji "Europa Nostra", promującym dziedzictwo kulturowe Europy.

Komisja Europejska i federacja "Europa Nostra" ogłosiły listę laureatów tegorocznej nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Spośród 200 nominowanych projektów nagrodzono 30, które wyróżniono za osiągnięcia w czterech kategoriach: ochrona dziedzictwa kulturowego, badania naukowe, aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne.

Dr hab. Bartosz M. Walczak z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej otrzymał Nagrodę Europa Nostra 2013 w kategorii badania naukowe za swoją rozprawę habilitacyjną pt. "Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914".

Dr hab. Bartosz M. Walczak z Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej otrzymał Nagrodę Europa Nostra 2013 w kategorii badania naukowe za swoją rozprawę habilitacyjną pt. "Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914".

"Ta nagroda jest ukoronowaniem blisko 10 lat mojej pracy naukowej. Chyba w tej chwili nie ma w Europie większego wyróżnienia dla osób, które zajmują się konserwacją" - powiedział PAP dr Walczak, który jest także Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi.

Jego praca poświęcona jest wybranym zagadnieniom dotyczącym rozwoju zespołów fabryczno-mieszkalnych w przemyśle włókienniczym na terenie Europy w latach 1771-1914. Publikacja zawiera przegląd ponad 280 takich europejskich zespołów.

W opracowaniu autor podkreśla integralność zespołów fabryczno-mieszkalnych, co ma szczególne znaczenie, gdyż liczne projekty rewitalizacyjne koncentrują się przede wszystkim na obiektach i zespołach poprzemysłowych. "Zbyt często zapomina się o zabudowie mieszkaniowej, towarzyszącej rewitalizowanym fabrykom" - uważa Walczak. Liczy na to, że publikacja przyczyni się do lepszego zrozumienia ogólnoeuropejskiego zjawiska, jakim były zespoły fabryczno-mieszkalne, a w konsekwencji do ich lepszej ochrony i prawidłowej rewitalizacji.

Z 30 projektów wyróżnionych Nagrodą Europa Nostra, sześć otrzyma Grand Prix w wysokości 10 tys. euro. Jednemu ze zwycięzców, wyłonionemu w internetowym głosowaniu, przypadnie nagroda publiczności.

Nagrody zostaną wręczone 16 czerwca podczas uroczystości zorganizowanej w Atenach w ramach dorocznego Kongresu Dziedzictwa Europejskiego organizacji "Europa Nostra", która świętuje w tym roku 50-lecie działalności. Jej przewodniczącym jest słynny śpiewak operowy Placido Domingo.

Nagroda Europa Nostra przyznawana jest od 2002 r. To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i federacji "Europa Nostra", która skupia 250 organizacji pozarządowych z ponad 50 krajów, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego Europy.

Dr hab. Bartosz M. Walczak jest adiunktem w Zakładzie Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. Jest twórcą szeregu projektów dotyczących adaptacji budynków poprzemysłowych i rewitalizacji śródmieścia Łodzi. Ostatnio zaangażowany jest w działania na rzecz wpisania łódzkiego Cmentarza Żydowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (PAP)

szu/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL