Polska po 1989 roku

06.11.2013 aktualizacja 14.07.2016

Dokumenty Jana Kułakowskiego trafiły do Archiwum Akt Nowych

Władysław Stępniak, szef archiwów państwowych i Zofia Kułakowska. Fot. PAP/T.Gzell Władysław Stępniak, szef archiwów państwowych i Zofia Kułakowska. Fot. PAP/T.Gzell

Opracowania, notatki, wykłady i korespondencja z lat 1953-2011 znalazły się wśród dokumentów działacza m.in. Solidarności, dyplomaty i polityka, negocjatora przystąpienia Polski do UE Jana Kułakowskiego. Zostały one we wtorek przekazane do stołecznego Archiwum Akt Nowych.

"Do zasobu Archiwum Akt Nowych włączamy spuściznę Jana Kułakowskiego. Przyczynił się on do pożytku Rzeczpospolitej całym swoim życiem począwszy od uczestnictwa w powstaniu warszawskim, przez działalność w Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy, po zaangażowanie w działalność Solidarności i negocjacje dotyczące akcesu Polski do Unii Europejskiej. Jak widać jest to więc życiorys kompletny. Był człowiekiem poważnym, człowiekiem umiaru i rozsądku, przyczynił się do przywrócenie ładu demokratycznego w naszym kraju. To zaszczyt, że jego dokumenty trafiły do naszego archiwum" - mówił naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.

"Do zasobu Archiwum Akt Nowych włączamy spuściznę Jana Kułakowskiego. Przyczynił się on do pożytku Rzeczpospolitej całym swoim życiem począwszy od uczestnictwa w powstaniu warszawskim, przez działalność w Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych i Światowej Konfederacji Pracy, po zaangażowanie w działalność Solidarności i negocjacje dotyczące akcesu Polski do Unii Europejskiej" - mówił naczelny dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak.

Wdowa po zmarłym w 2011 r. Kułakowskim, Zofia Kułakowska dodała, że przekazane dokumenty dotyczą ok. 60 lat działalności jej męża. "Był zaangażowany w działalność społeczną, związkową, polityczną i dyplomatyczną. Sprawiało to jednak, że często był w domu gościem. Jan był człowiekiem pasji, równocześnie kochającym życie, szarmanckim i towarzyskim. A najszczęśliwszy był wtedy, kiedy mógł pracować bezpośrednio dla Polski. W okresie Solidarności nasz dom stał się dla nas miejscem nieprzewidywalnym. Kiedyś drzwi otworzył mi jakiś obcy pan z pytaniem +czego sobie pani życzy?+ (...) Jan było człowiekiem dialogu, a równocześnie bardzo stanowczym. Mam nadzieję, że jego archiwa choć w części ukażą to wszystko" - zaznaczyła Kułakowska.

Najwcześniejsze z przekazanych materiałów pochodzą z lat 50. i dotyczą działalności Jana Kułakowskiego w Międzynarodowej Konfederacji Chrześcijańskich Związków Zawodowych na terenie Belgii, gdzie w latach 1948-1953 studiował prawo. Z lat 1978-1983 pochodzą opracowania dotyczące sytuacji związków zawodowych na świecie i w Polsce, z okresu pełnienia przez Kułakowskiego funkcji sekretarza generalnego Światowej Konfederacji Pracy (1974-1988). Są tu m.in. korespondencja z Wojciechem Jaruzelskim i Lechem Wałęsą oraz zestawienia wysokości pomocy udzielonej NSZZ "Solidarność" przez Światową Konfederację Pracy. Archiwum tworzą również raporty, opracowania i korespondencja z okresu działalności Kułakowskiego w strukturach Solidarności w latach 1980-2005.

Częścią archiwum są także opracowania, notatki i wykłady poświęcone tematyce integracji europejskiej z czasów pełnienia przez niego funkcji ambasadora RP przy Wspólnocie Europejskiej w latach 1991-1996. Są również opracowania z lat 1998-2001 dotyczące poszczególnych etapów negocjacji w okresie pełnienia przez Kułakowskiego funkcji pełnomocnika rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej i prac w Komitecie Integracji Europejskiej w latach 1997-2004. W archiwum znajdują się również dokumenty związane z działalnością Kułakowskiego w Unii Demokratycznej i jako posła do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009.

Towarzyszy im korespondencja z Władysławem Bartoszewskim, Jerzym Buzkiem, Jerzym Kłoczowskim, Adamem Danielem Rotfeldem i Stanisławem Grocholskim oraz dokumenty obrazujące działalność w organizacjach polonijnych, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i innych stowarzyszeniach w latach 1992-2010. Archiwum dopełniają zgromadzone przez Kułakowskiego materiały dotyczące aktywności Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie oraz książki i czasopisma głównie o tematyce integracji europejskiej. Uzupełnia je korespondencja żony Jana Kułakowskiego, Zofii z lat 1999-2011.

Dokumenty zgromadzono w 77 teczkach, które - jak podkreślają przedstawiciele archiwum - mają być jeszcze uzupełniane o kolejne odnajdowane przez rodzinę Kułakowskiego archiwalia. (PAP)

akn/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL