Europa i świat po II wojnie światowej

03.03.2019

Kombatanci wraz z J. Kasprzykiem i prof. J. Żarynem oddadzą w Rzymie hołd Kazimierzowi Papée

Delegacja z Polski – weterani walk o niepodległość wraz z szefem Urzędu ds. Kombatantów Janem J. Kasprzykiem i prof. Janem Żarynem – odda hołd Kazimierzowi Papée, ostatniemu dyplomacie II RP przy Stolicy Apostolskiej. Uroczystości odbędą się w poniedziałek w Rzymie.

W tym roku przypada 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską; 19 stycznia br. minęła także 40. rocznica śmierci dr. Kazimierza Papée - od lipca 1939 r. był on ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej; następnie sprawował funkcję administratora spraw Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, a do śmierci był przedstawicielem Rządu RP na uchodźstwie.

"Misja Kazimierza Papée - niezwykłego człowieka, legionisty 2. Brygady Legionów Polskich, później polskiego dyplomaty m.in. przedstawiciela Polski w Wolnym Mieście Gdańsku, także konsula w wielu krajach zachodnich i wreszcie ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej - wymaga przypomnienia. To był człowiek, który swoim talentem dyplomatycznym i przywiązaniem do niepodległości służył ojczyźnie nie tylko przed i w czasie wojny, ale także po niej mając ogromne zasługi w mówieniu wolnemu światu o tym, co dzieje się w okupowanej przez komunistów Polsce" - powiedział PAP Jan Józef Kasprzyk.

"Oddamy hołd ostatniemu dyplomacie II Rzeczypospolitej działającemu przy Stolicy Apostolskiej. Przypomnimy też, że Stolica Apostolska aż do śmierci Kazimierza Papée uznawała rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, którego on był przedstawicielem" - dodał.

Szef Urzędu ds. Kombatantów podkreślił, że wspominając zasługi Papée, zarówno dla Polski jak i dla relacji polsko-watykańskich, delegacja złoży także hołd papieżowi Piusowi XI. "Achille Ratti, wybrany w 1922 roku na papieża, był pierwszym nuncjuszem Stolicy Apostolskiej w Rzeczypospolitej, która w 1918 roku odzyskała niepodległość. Był wielkim przyjacielem Polaków; jednym z dwóch dyplomatów, który w 1920 r., kiedy bolszewicy podchodzili do bram stolicy, nie opuścił Warszawy" - przypomniał Kasprzyk, dodając, że Ratti był także postacią zasłużoną dla budowania struktur kościelnych w odrodzonej Polsce.

"Ogromną jego zasługą było stworzenie biskupstwa polowego, którego 100-lecie również przypada w tym roku" - dodał szef UdsKiOR.

Program uroczystości w Rzymie przewiduje złożenie kwiatów przy grobie Piusa XI oraz modlitwę przy grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, następnie modlitwę przy grobie Kazimierza Papée i jego małżonki Leonii Dobrzańskiej (siostry słynnego mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala") na terenie nekropolii Prima Porta oraz mszę w Kościele polskim pw. św. Stanisława pod przewodnictwem kard. Zenona Grocholewskiego.

Planowany jest także wykład senatora PiS, prof. Jana Żaryna - badacza i autora wielu publikacji na temat historii stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską. Uczestnicy uroczystości spotkają się także w ambasadzie, gdzie wygłoszone zostaną przemówienia.

W delegacji - poza szefem Urzędu ds. Kombatantów - znajdą się przedstawiciele Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady do Spraw Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, które działają przy szefie UdsKiOR.

Uroczystości upamiętniające wybitnego polskiego dyplomatę organizują wspólnie Urząd ds. Kombatantów oraz Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej, której pracami kieruje ambasador Janusz Kotański.

Kazimierz Papée urodził się 10 stycznia 1889 r. we Lwowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a podczas I wojny światowej, w latach 1915–1916, służył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - jak przypomina MSZ - wstąpił do służby dyplomatycznej i rozpoczął pracę w resorcie spraw zagranicznych. Od 1920 r. Papée pracował w poselstwie RP w Hadze, następnie od 1922 r. w poselstwie polskim w Berlinie. Po powrocie do Warszawy w 1923 r. był zastępcą kierownika Departamentu Politycznego; pracował również m.in. w poselstwie w Kopenhadze, w Turcji, w Estonii i w Królewcu.

W 1932 r. Kazimierz Papée został powołany na komisarza generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku z tytułem posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego. "Pełnienie funkcji Komisarza przez Papée przypadło na trudny okres w stosunkach polsko-gdańskich, naznaczony wzrostem wpływów NSDAP na Wolne Miasto i koniecznością walki o utrzymanie praw Polski i Polaków. Niekorzystną sytuację pogarszał także upadek autorytetu Ligi Narodów i jej Wysokiego Komisarza. Oficjalnie został odwołany z tego stanowiska w 1936 r. Od 1936 r. był Posłem Nadzwyczajnym i Ministrem Pełnomocnym w ówczesnej Czechosłowacji. Funkcję pełnił aż do rozpadu tego państwa w marcu 1939, później przez krótki okres ponownie pracował w Ministerstwie" - podał MSZ.

Od 15 lipca 1939 r. do 1958 r. Papée był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Po śmierci papieża Piusa XII sprawował funkcję administratora spraw Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, zaś od 1972 r. aż do śmierci był przedstawicielem Rządu RP na uchodźstwie.

Ambasador Kazimierz Papée zmarł 19 stycznia 1979 r. w Rzymie.

Norbert Nowotnik (PAP)

nno/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL